Flere håndværksfaglige områder oplever i dag arbejdsmangel. Men det kan være på vej til at vende, hvis virksomhederne benytter sig af flygtninge, som går i gang med et IGU-forløb, som Kolding Kommune netop har iværksat.

IGU-forløbet – forkortelse for IntegrationsGrundUddannelse – er erhvervsrettet uddannelse, der uddanner arbejdskraft til de områder, hvor der er mangel på medarbejdere.

Sammen med erhvervslivet har Jobcenter Kolding allerede identificeret disse områder, og nu arbejdes der på højtryk for at sætte forskellige uddannelser sammen, der kan løse udfordringerne.

”Virksomhederne får glæde af en medarbejder, der opnår særlig tilknytning og speciel viden om netop deres virksomhed,” siger Mette Balsby, formand for Arbejdsmarkedsudvalget ved Kolding Kommune, om uddannelsen, der kræver, at man er mellem 18 og 40 år og maksimalt har været bosat fem år i Danmark.

Som IGU-elev gennemgår man et to-årigt forløb med gennemsnitligt 25 timers ugentlig arbejde kombineret med 20 ugers skoleforløb for resten. Og efter IGU’en er medarbejderne kvalificerede til at påbegynde en erhvervsfaglig uddannelsen eller tage et arbejde.

”Flygtninge skal lære det danske arbejdsmarked at kende, og det gør de ved at gennemføre en IGU. Det stiller også virksomheden i en fordelagtig situation når praktikanten har afsluttet IGU’en og efterfølgende vil have en lærlingeplads, for så kender de allerede hinanden,” forklarer Mette Balsby.

Kontant bonus til virksomheden
Vælger man som virksomhed at indgå i IGU-samarbejdet, kan man ikke blot se frem til kvalificeret arbejdskraft – virksomheden kan også opnå kontante fordele.

Ordningen giver en bonus på 20.000 kroner efter det første halve år og yderligere 20.000, når IGU-beviset er i hus. En uddannet IGU’er giver altså 40.000 kroner til virksomheden.

”Det er både en gevinst for kommunekassen og for virksomhederne at være en del af IGU-forløbet. De får arbejdskraft og vi styrker indgangen til arbejdsmarkedet, så vi sikrer, at alle får en plads ude på arbejdsmarkedet,” siger Mette Balsby.

Fakta om IGU-forløbet

– Forløbet henvender sig til flygtninge mellem 18 og 40 år som maksimalt har været fem år i Danmark
– IGU-forløbet henvender sig til virksomheder, der søger kvalificeret arbejdskraft inden for metal-, tømrer-, murer-, gulvlægger- og produktions-, hotel-, restaurations-, og lagerbranchen.
– Forløbet er en to-årig uddannelse, der gennemsnitligt har 25 timer på virksomheden i ugen. I perioder kan virksomhederne regne med fuldtidsarbejdskraft, mens IGU eleven i kortere perioder er på kursusforløbet.
– Samlet set varer kursusforløbene 20 uger og her har virksomhederne ingen lønudgifter til IGU eleven.
– Der udbetales 40.000 kr. for hver gennemført IGU’er.
– Forløbet henvender sig ikke kun kommunalt og regionalt.
– Uddannelsen er tilrettelagt, så både IGU eleverne og virksomhederne får mest mulig glæde ud af det.
– Undervisningen består af generel danskundervisning, fagrelevant danskundervisning, faglig undervisning og sideløbende praktisk arbejde i virksomhederne.