Region Syddanmark har besluttet at lukke Flydedokken i Fredericia. Fredericia Kommune har gennem længere tid haft et stort ønske om at få det sociale tilbud Flydedokken ud af byen, da der har været betydelige problemer forbundet med Flydedokkens centrale placering i Fredericias bymidte. Regionsrådet har nu besluttet at lukke Flydedokken i Fredericia den 1. juni i år.

”I byrådet er vi derfor meget tilfreds med, at Region Syddanmark har lyttet til vores bekymringer og besluttet at lukke Flydedokken”, siger udvalgsformand Henning Due Lorentzen.

Flydedokken drives af Region Syddanmark og er et botilbud til borgere, som har en invaliderende psykisk lidelse og et erkendt misbrug. Der er 13 pladser på Flydedokken, som ligger på Vester Voldgade.

”Flydedokkens placering har gennem længere tid bekymret os i Social- og Omsorgsudvalget. Derfor er jeg meget tilfreds med regionens beslutning om at lukke Flydedokken”, siger Henning Due Lorentzen.

Brugerne af det regionale tilbud Flydedokken kommer for de flestes vedkommende fra andre kommuner. Når Flydedokken lukker 1. juni bliver det kommunernes opgave at sikre alternative tilbud til denne gruppe af borgere.

”Vi har allerede i dag samarbejde med en række tilbud i og uden for kommunen. Så jeg er sikker på, at vi trods Flydedokkens lukning også i fremtiden kan sikre vores borgere tilbud, som bidrager positivt til deres udvikling”, siger Voksenservicechef Rolf Dalsgaard Johansen.