Taulov bibliotek fejrede lørdag at det den 1.august var 30 år siden at biblioteksfilialen blev indviet. Jubilæet blev fejret efter alle kunstens regler med taler og musik og sang og kagebord til den store guldmedalje som gæsterne var blevet opfordret til at bringe med til fejringen.

Byrådets Kultur- og Idrætsudvalg var repræsenteret af udvalgets næstformand Christian Jørgensen (V) og udvalgsmedlem Anette Hyre-Jensen (A), og det blev næstformanden der som den første fik lov at hylde fødselaren, efter at bibliotekschef Jytte Bræmer havde budt de 35-40 fremmødte velkommen.

Christian Jørgensen taler ved <taulov biblioteks 30-års fejring
Christian Jørgensen holdt tale som næstformanf for Kultur og Idrætsudvalget (foto: Claes Andersen, Fredericia AVISEN)

Christian Jørgensen leverede en tale, der på en gang fik denne eneste fremmødte journalist til at tro at Jørgensen havde overtaget museumsleder Karsten Merrald Sørensens planlagte foredrag om bibliotekets historie i Taulov, og Jørgensen nåede også lige at runde nogle af de væsentligste fakta i bibliotekets historie, f.eks. at anlægsudgifterne i 1988 var på fire millioner kroner – efter at have været på kommunens budget i 8 år forud for opførelsen af det helt nye byggeri – og at fillialen har et årligt besøgstal på 25.000. Og slutteligt formåede Christian Jørgensen også lige at svinge kasketten som Demokrati- og Borgerudvalgets formand da han i sin slutreplik gav de fremmødte denne opfordring “Brug det – det er jeres!”, efter at have opridset hvordan biblioteket i dag bruges af mange forskellige dele af lokal- og civilsamfundet i Taulov.

Efter den fine tale kunne Fredericia AVISENs udsendte dog erfare, at Karsten Merrald Sørensen skam var til stede og det kan venstremanden så være glad for, for der var et par fejl i den historiske fremlægning som nok kun de færreste nåede at lægge mærke til undervejs.

Hvis man giver en historiker en lillefinger …

Museumsleder Carsten Merrald Sørensen under foredraget om Taulovs historie – og bibliotekets ditto (foto: Claes Andersen, Fredericia AVISEN)

Museumslederen gav et levende foredrag, ikke blot om bibliotekets historie men om Taulov historie som helhed.

De væsentligste træk fra foredraget opridses her:

– I midten af 1800-årene bestod Taulov-Nebel blot af 10 gårde og seks huse. Der var en kirke og præstegård, en forskole og en skole.

– I 1866 blev Taulov til en stationsby, og i de næste 50-60 år voksede Taulov støt og i 1920’erne var der nu også et alderdomshjem, et missionshus, et forsamlingshus, en låne- og sparekasse, et hotel, en købmandshandel, en brugsforening, en telegrafstation og en postekspedition. Taulov var nu en driftig stationsby

– I begyndelsen af 1900-tallet fik Taulov en idrætsforening og fodboldklubben var i en årrække kredsmestre under Jydsk Boldspil Union. Og i 1936 fik området endeligt en idrætspark med fodboldstadion, efter de første årtiers fodboldkampe var blevet afviklet på lokale marker der før hjemmekampene skulle ryddes for kvæg og kokasser.

– Taulovs første bibliotek startede i 1935, og var i et aflåst glasskab i skolestuen i Rytterskolen med 200 bøger lånt af Kolding Bibliotek. I 1965 overgik det lokale bibliotek fra at være selvejende institution til at være kommunebibliotek under den daværende Taulov Kommune. Men præcis som Taulov voksede i takt med udbygningen af parcelhusområderne i kommunen voksede behovene også omkring kommunebiblioteket, og i 1968 købte Taulov kommune den nedlagte telefoncentral i Østergade 6, som frem til det nye bibliotek på Højdedraget stod færdigt 20 år senere var områdets første “rigtige” bibliotek.

Museumslederen havde været i museets arkiver og medbragt protokollen for Taulovs første bibliotek og vedtægterne fra oprettelsen af samme i 1935. Og en skøn samling billeder, bl.a. fra indvielsen af biblioteket i Østergade.

Forhandlingsprotokollen for Taulovs første bibliotek i 1935
Forhandlingsprotokol fra Taulovs første bibliotek i 1935 (foto: Claes Andersen, Fredericia AVISEN)

Og afslutningvis også med en opfordring til Taulov-borgerne om at kigge i gemmerne efter billeder og andet mindeværdigt til museets arkivmaterialer om biblioteket.

Kagebord næsten som i Sønderjylland

Kagebordstravlhed på Taulov bibliotek
Travlhed ved kagebordet ved fejringen af Taulov biblioteks 30-års fødselsdag (foto: Claes Andersen, Fredericia AVISEN)

Mange af de fremmødte havde fulgt bibliotekets opfordring om at bringe hjemmebag med til fejringen. Og da bibliotekschefen havde budt op til kagespisning blev der hurtigt trængsel omkring bordene med kager (og drikkevarerne som biblioteket havde sørget for)

Skrallebang fik gang i de fremmødte børn

Fejringen havde også et fint musikalsk indslag, hvor Søren og Nana fra Skrallebang omdannede bibliotekets lokaler i Taulov til alletiders dansegulv. Her fik de brug for børnenes hjælp, og det gav gang i smil og bevægelse hos børn i alle aldre.
Skrallebang arbejder blandt andet med fokus på eventyr og inddrager børnene i de gamle fortællinger gennem musik og dans. Til hverdag arbejder Søren og Nana med undervisning i rytmik og musik på Musikskolen Laura i Aarhus og har begge mere end 17 års erfaring indenfor musik, teater og drama.

Alt i alt en rigtig fin eftermiddagsfødselsdag der godt kunne have fortjent lidt flere fremmødte.