Hjertekarsygdomme er den hyppigste dødsårsag blandt Fredericia Kommunes mere end 2.200 type2-diabetikere. Alligevel ved flertallet af landets diabetikere ikke, at de er i risiko for at udvikle sygdommen, konkluderer ny undersøgelse.  

Danske diabetikere mangler viden om sammenhængen mellem deres diabetes- og hjertekarsygdomme. Sådan lyder konklusionen af en ny undersøgelse fra den Internationale Diabetesforening. Undersøgelsen har som den første af sin slags kortlagtvidensniveauet om sygdommenes sammenhæng blandt danske diabetikere, og resultatet stiller krav til målrettet handling, lyder det fra professor TroelsKrarup Hansen, der er direktør for Steno Diabetes Center i Midtjylland:

”Det er tankevækkende data fra undersøgelsen. Vi har for ikke så lang tid siden fåetopdateret vores guidelines, og de er sådan set klare i forhold til behandling af hjertekarsygdom hos type 2-patienter, hvor der er særlige lægemidler, man kan behandle med, udover selvfølgelig livsstilændringer, som er meget vigtigt –men en ting er guidelines, og noget andet er at trænge igennem med budskabet til den enkelte patient. Her tror jeg, at vi som behandlere skal blive endnubedre til at målrette budskaberne, så patienterne virkelig tager informationen til sig,” udtaler Troels Krarup Hansen.

Store kommunale forskelle
For højt blodsukker og blodtryk, og forhøjet kolesteroltal, er faktorer, der er forbundet med diabetes. Kombinationen af disse belaster hjertet og øgerrisikoen for hjertekarsygdomme. I Fredericia Kommune er 38,3 procent af borgere med diabetes allerede blevet behandlet for hjertekarsygdomme. På landsplan spænderandelen fra 27,5 procent til 41 procent.

Men til trods for at mange diabetikere allerede behandles for hjertekarsygdomme, viser undersøgelsen, at mere end hver fjerde danskediabetiker vurderer deres risiko for hjertekarsygdomme til at være lav. De tal overrasker formanden for den lokale Diabetesforening i Fredericia, Mogens Sandbæk:

”Jeg er klar over, at der findes diabetikere, der ikke kender risikoen for hjertekarsygdomme – men at det drejer sig om en fjerdedel, det overrasker mig. Jeg tror, at det handler om to ting. For det første er det et chok for mange, at få en diabetes-diagnose, og mange fokuserer derfor naturligt rigtig meget på diabetes, og meget lidt på mulige senfølger,”fortæller Mogens Sandbæk og tilføjer:

”Man skal behandle diabetes som en ven, der følger en helelivet – men man skal sørge for, at man hele tiden er et skridt foran. Derfor er det vigtigt, at man som diabetiker overholder sine kontrolbesøg hos lægen, så man bedst muligt kan sikre rigtig og rettidig medicinering – så man styrer sygdommen og undgår, at den begynder at styre en selv”. 


Øget dialog med lægen er nødvendig
Hjertekramper, slagtilfælde og hjertesvigt er hovedårsagerne til invaliditet og død hos mennesker med diabetes. Imidlertid viser undersøgelsen, at én ud af tre ikke mindes, at de nogensinde har talt med lægen om risikofaktorer for hjertekar-sygdomme. Forklaringerne kan ifølge Troels Krarup Hansen være flere:

”Størstedelen af nydiagnosticerede diabetikere føler sig ikke syge de første mange år, de har diabetes. For mange kan det derfor ogsåvære svært at forholde sig til livsfarlige følgevirkninger som fx hjertekarsygdomme. Når mange ikke mindes, at de har talt med lægen om risikofaktorer for hjertekarsygdomme, kan det også skyldes måden, vi som sundhedspersoner taler med patienten om risikofaktorerne på,” fortæller Troels Krarup Hansen og understreger, at det er vigtigt, at man som diabetespatient sørger for at være opmærksom på – og ikke mindst taler med lægen om – symptomer på hjertekarsygdomme.

Fakta: Diabetes i Danmark
Antallet af personer med type 2-diabetes er stigende. Type 2-diabetes er til dels arvelig, men udløses ofte af usund livsstil med fysisk inaktivitet og usunde madvaner.

  • Mindst 250.000 danskere har diabetes
  • 60.000 danskere ved endnu ikke, at de har type 2-diabetes
  • 300.000 danskere skønnes at have forstadie til type 2-diabetes (prædiabetes)
  • Antallet af mennesker med diabetes er mere end fordoblet fra 2000 til 2016
  • Diabetes koster det danske samfund omkring 86 mio. kr. om dagen
  • I 2030 vil 430.000 danskere være diagnosticeret med type 2-diabetes
https://www.facebook.com/mrhoejer/
Annonce