I disse dage er 8. og 9. klasserne i fuld gang med deres overvejelser om fremtiden: “Hvad jeg skal være, når jeg bliver stor”. I første omgang skal de unge vælge ungdomsuddannelse, og det går sådan set rigtig godt. Både Fredericia og Middelfart Kommuner scorer højt, når det handler om, at mange unge går i gang med en ungdomsuddannelse, men alt for få tager en erhvervsuddannelse og det bekymrer virksomhederne.

“Danmark kommer om få år til at mangle 30.000 erhvervsuddannede, og de kommer også til at mangle på virksomhederne i Fredericia og Middelfart. Derfor er der brug for nye initiativer til at imødegå udfordringerne”, siger Formand for Centerådet ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Johannes Lundsfryd.

Der bliver gjort en stor indsats med vejledning af de unge mennesker med brobygningsforløb, erhvervspraktik, mentorforløb og uddannelsesafklarende samtaler for blot at nævne nogle udpluk.

“Vi skal i vores vejledning turde udfordre de unges valg af uddannelse, så de vælger den uddannelse, de allerhelst selv vil have, og ikke den som deres mor drømmer om. I første omgang vil vi tage initiativer målrettet den gruppe af unge, som i dag er usikre og vælger en omvej, og først tager en gymnasieuddannelse og derefter en erhvervsuddannelse”, siger Johannes Lundsfryd.

Arbejdsgruppen, som representerer både Middelfart og Fredericia Kommuner, mødes først i det nye år. Medlemmerne kommer fra Fredericia Gymnasium, Social- og Sundhedsskolen i Fredercia, IBC Fredericia og EUC Lillebælt, som alle optager elever fra begge kommuner.

Fakta om de unges uddannelsesniveau
Fredericia og Middelfart lever op til de nationale målsætninger om at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, og at 60 % af en årgang skal have en videregående uddannelse. Det kniber dog med det tredje nationale mål om, at 30 % skal have en erhvervsfaglig uddannelse. Derfor nedsættes nu den omtalte arbejdsgruppe med repræsentanter fra ungdomsuddannelserne, som skal komme med nye idéer til at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.