Fredericia har en god og stærk tradition for erhvervsuddannelser og er tæt på at opfylde flere af de nationale målsætninger for 2020. Derfor har de nu vedtaget en ambitiøs plan, der indebærer “Danmarks bedste uddannelsesvejledning”.

Arbejdet med at sikre flere unge faglærte i Fredericia er en stor og vigtig samfundsmæssig opgave – en opgave, som ingen af parterne kan løse selv. Opgaven kan kun løses i et forpligtende samarbejde mellem grundskole, uddannelsesvejledning, erhvervsliv og erhvervsuddannelser. Parterne er enige om, at der er brug for et stærkt lokalt partnerskab for at sikre flere unge faglærte i Fredericia, og forpligter sig på løbende at inddrage relevante parter i arbejdet.

Uddannelsesudvalget har udarbejdet et oplæg til Byrådets Erhvervsuddannelsesstrategi ”FLERE UNGE FAGLÆRTE I FREDERICIA”, og udkast til partnerskabsaftale med de lokale erhvervsuddannelsesinstitutionerne og Fredericia Uddannelsesråd. Oplægget har været i høring hos de lokale erhvervsuddannelsesinstitutioner og Fredericia Uddannelsesråd, der bakker op om partnerskabsaftalen og strategien. Strategien skal nu sendes til godkendelse i Uddannelsesudvalget og Byrådet.

“Vi har i længere tid drøftet den her erhvervsuddannelsesstrategi, men vi har ikke gjort det alene. Vi har gjort det i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, for vi kan ikke gøre det selv. I fremtiden vil der være efterspørgsel efter faglært arbejdskraft. Det er et nationalt mål, men i Fredericia er vi i forvejen over gennemsnittet, så vi har sat flere lokale og mere ambitiøse mål”, forklarede formand for Uddannelsesudvalget, Pernelle Jensen.

“Strategien har to overordnede mål: Flere skal tage en erhvervsuddannelse og flere skal gennemføre en erhvervsuddannelse. Fredericia skal stadig være i top når det kommer til at rekruttere til erhvervsskolerne, og målet er at 20% skal vælge en erhvervsuddannelse”, sagde Pernelle Jensen og fortsatte:

“Uddannelsesvejledningen er meget vigtigt, derfor har vi også investeret meget i dette over tiden. Vi skal oplyse de unge mennesker grundigt, så de træffer deres valg på et godt grundlag. Det har vist sig at være vigtigt for de unges mulighed for at færdiggøre en uddannelse, at de vælger rigtigt første gang. Derfor skal vi have Danmarks bedste uddannelsesvejledning”.

http://www.lecture.dk/moms-dining/
Annonce