De unge er altafgørende for det danske demokrati – og derfor skal flere engagere sig politisk. Det er ambitionen fra Fredericia Byråd, de ungdomspolitiske partier og Danske Digitale Medier A/S. I et samarbejde kalder de til stormøde for at vise byens unge, hvad ungdomspolitik egentlig er.

Demokratiet er dybt afhængigt af, at der er mennesker, der aktivt tager del i det. Det handler både om den politiske debat, om valgdeltagelse og politisk engagement. Den letteste vej til indflydelse på ens egen hverdag er gennem de folkevalgte politikere og den politiske dialog – og vil man for alvor flytte noget, så kan man selv engagere sig og stille op til et politisk hverv.

Når vi kigger på det danske demokrati, har vi en udfordring, særligt lokalt, med at få en bred repræsentation i byrådet. Niels Martin Vind (V) og Vibe Dyhrberg (S) er blandt de yngste i byrådet – og det til trods for, at førstnævntes hårpragt efterhånden har skiftet farve til grålige nuancer. Derfor vil de to gå forrest i dialogen med de unge – for de unge er fremtidens vogtere af det demokrati vi i Danmark har – og som man i andre lande går i krig for.

Politik handler om alles hverdag. Det samme gør sig gældende for lokalpolitik. Selvom det kan virke fjernt og meget lavpraktisk, så betyder det noget for alle aldre, unge som gamle.

Vibe Dyhrberg sidder som næstformand i Unge- og Uddannelsesudvalget, et udvalg der blandt andet har til formål at sikre bedst mulige vilkår for de unge. Det handler både om idéudviklingen i forbindelse med campus, det handler om at tiltrække nye uddannelser, og det handler om studiestartsarrangementer for byens unge – blandt meget andet. Det er områder, hvor målgruppen er de unge, og hvor Vibe og hendes kollegaer i udvalget gerne vil have de unge med.

– Man behøver ikke vide, hvor man står politisk, og det er bestemt ikke et krav, at man vælger et politisk parti. For mig er det vigtigt, at man deltager i demokratiet og i den politiske dialog. For der er stor mulighed for indflydelse. Vi lytter gerne, særligt i mit udvalg er vi meget interesserede i, at de unge kommer på banen. For det er deres hverdag, vi arbejder tæt med, siger Vibe Dyhrberg.

Niels Martin Vind er blandt andet næstformand i udvalget for Kulturkasernen – et udvalg der også gerne vil have de unge med i dialogen.

– Kultur er vigtigt for alle mennesker og i alle aldre. Hvis vi skal skabe de bedste rammer for kulturen i Fredericia, er det også afgørende, at vi får en dialog med alle. De unge er bestemt ingen undtagelse, for de unge kommer som oftest med nye tanker og vinkler på tingene, som vi rigtig gerne vil have med, siger Niels Martin Vind.

Ungdomspartier i fælles mission

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom i Fredericia og Venstres Ungdom i Fredericia er gået sammen om at tiltrække flere unge til det ungdomspolitiske miljø i Fredericia. Sammen vil man kunne møde dem på skolerne og til det demokratiske stormøde for unge, for de to formænd er klare i deres mål: Flere skal engagere sig, uanset hvilket parti de hører til. Missionen om at få flere unge til at engagere sig er ikke kun centreret om de to partier, alle partier inviteres med til arrangementerne.

– I Fredericia har ungdomspolitik altid været sporadisk. De lokale afdelinger har været af svingende størrelse. Derfor synes jeg, at det nu er på tide, at vi investerer i at sikre gode unge miljøer. Det vil ikke kun skabe bedre muligheder for unge i byen, men det vil også styrke den demokratiske samtale, siger formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom i Fredericia, Oliver Overgaard.

Han bakkes op af Sebastian Frifeldt Ordell, formand for Venstres Ungdom i Fredericia, der glæder sig over den opbakning byrådet og Danske Digitale Medier giver til det ungdomspolitiske miljø.

– Det er på tide, at vi tager en dialog om det ungdomspolitiske miljø i Fredericia. Vi har brug for, at flere unge engagerer sig i politik, og vi har brug for at de politikere der sidder i byrådet også lytter til de unge. Min oplevelse er, at hvis man gerne vil gøre en forskel, så kan man gøre det gennem ungdomspolitik. Jeg glæder mig derfor til, at vi får en dialog med byens unge om hvilke ønsker de har – og så er det fedt, at politikerne er med på at hjælpe os på vej til at få netop de vilkår der er behov for, siger Sebastian Frifeldt Ordell.

Demokratisk stormøde starter dialogen

For at få flest mulige unge i tale er Danske Digitale Medier, Fredericia Byråd, Fredericia Gymnasium og ungdomspartierne gået sammen om at lave et storpolitisk møde på Fredericia Gymnasium. Den 29. marts fra 16-18 vil der være stormøde på Fredericia Gymnasium med både lidt godt til ganen og en kold forfriskning. Her vil det være muligt at møde alle de ungdomspartier i Fredericia der kan stille folk, ligesom den tidligere ungdomspolitiker og byrådsmedlem, Frances O’Donovan Sadat, vil være til stede.

For at vise hvad der også er på programmet i de ungdomspolitiske miljøer, vil der være en debat mellem to partier, for en stor del af ungdomspolitik handler om at udvikle den demokratiske samtale gennem gode debatter.