I budget 2020 er der afsat midler til ”Grønne oaser i Midtbyen” under Miljø og Teknikudvalget. Disse skal anvendes til at vedligeholde og udskifte døende allé-træer i midtbyen, skabe grønne oaser og vedligeholde blomsterbede.

Teknik og Miljø har opdateret notat og handlingsplan omhandlende træer i bymidten, som blev taget til efterretning på Miljø og Teknikudvalgets møde d. 15. maj 2019, således, at notatet beskriver både træer og Grønne oaser i bymidten. Handlingsplanen er ligeledes opdateret og tilpasset den ændrede økonomi, med de tilførte 0,75 mio. kr. pr. år.

  • De ekstra afsatte midler giver mulighed for, at der i 2020 udføres følgende ekstra i forhold til det tidligere notat:
  • Udskiftning af 10 træer i stedet for 6 træer i Jyllandsgade. Herefter vil alle træerne være udskiftet, og med rodvenlige vækstforhold. 
  • Nærmere undersøgelse af, hvordan der fremover kan være træer i Gothersgade.
  • Udskiftning af enkelte træer årligt i Kongensgade.
  • Etablering af 2-4 ekstra krukker, med blomster eller fx sommerfuglebuske i gågaderne samt på Rådhuspladsen. Der bliver ligeledes mulighed for tilplantning af nye og eksisterende krukker, med stauder og gran i vintermånederne.
  • Tilplantning af de nuværende Plinte i Jyllandsgade med klatreplanter.

Vej og Park vurderer, at de 0,75 mio. kr. der frigives og anvendes i 2020, sikrer en hurtigere gennemførelse af den igangværende udskiftning af træerne i gågadenettet. Midlerne sikrer samtidig en god sammenhæng i udskiftningen, hvor Jyllandsgade eksempelvis kan færdiggøres på en gang, i stedet for over en årrække. Udskiftningen sikrer ligeledes, at der i de kommende år skabes endnu bedre forhold for gågadernes træer, så endnu flere træer kan opleves i god vækst. Frigivelsen af midlerne giver ligeledes mulighed for, at skabe flere grønne oaser i midtbyen, i form af krukker med blomster, og tilplantning af Plinte.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer