Antallet af syddanske unge, der fra 9. eller 10. klasse har søgt ind på en erhvervsuddannelse som 1. prioritet, er steget med 7 pct. fra 2019. Det er tredje år i træk, at antallet er stigende. 

Det er ikke nogen nyhed, at der er mangel på faglært arbejdskraft i Danmark, og at vi i fremtiden ser ud til at mangle endnu flere erhvervsuddannede. Heldigvis ser de syddanske unge ud til i stigende grad at vælge en erhvervsuddannelse. Den nyeste opgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet viser nemlig, at antallet af syddanske unge, der efter 9. eller 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse som 1. prioritet, er steget med hele 7 pct. i forhold til sidste år.

Det bringer glæde hos EUC Lillebælt, hvor vi har talt med Direktør Lars Middelboe.

“Det er dejligt at se, at flere i Region Syddanmark har valgt en erhvervsuddannelse (Grundforløb 1) direkte efter grundskolen. Vi udbyder som du ved ikke området fødevarer, jordbrug og oplevelser, som jeg ser vækster særligt, vores udbud er på teknologi, byggeri og transport. Vi har i 2020 ikke den flotte fremgang, man ser på f.eks. Hansenberg og Rybners i Esbjerg. På EUC Lillebælt havde vi stigningen i 2019, hvor der var en kraftig stigning på de elever, der valgte en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen på hele 40%, hvilket vi har fastholdt  i 2020, og det er vi meget glade for,” siger Lars Middelboe og uddyber:

“Dette skal også ses i sammenhæng med, at hvis man ser på udviklingen pr. kommune, så er der faktisk et samlet fald på 11% i Fredericia Kommune, der har valgt en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, når man ser på tallene fra Region Syddanmark. På den baggrund er vi derfor meget tilfredse med, at vi på de retninger vi udbyder på Grundforløb 1 har fastholdt samme niveau som i 2019.”

Undersøgelsen fra Region Syddanmark omhandler elevernes valg direkte fra grundskolen (9. og 10. klasse), men interessen ses også efter de årgange hos EUC Lillebælt.

“Når vi ser på EUC Lillebælts Grundforløb 2, hvor alle øvrige der vælger en erhvervsuddannelse starter, ser vi fortsat en større og større interesse for at vælge en erhvervsuddannelse. De seneste år har vi set en stigning på ca. 10% om året, hvilket vi også forventer vil være niveauet i 2020. På Grundforløb 2 har vi optag 2 gange om året (januar og august), hvor august optaget er langt det største. Antallet af praktikpladser har også være stigende, og der har stort set være praktikpladser til alle,” siger Lars Middelboe og slutter:

“I 2019 tegnede EUC Lillebælt det højeste antal kontrakter nogen sinde. I den forbindelse er vi naturligvis lidt nervøse over, hvad der sker i forbindelse Coved-19 krisen. Når vi ser på de gymnasiale uddannelser, kan vi med glæde konstatere en stor interesse for de naturvidenskabelige og teknologiske fag. Stigningen af antal elever der har valgt Gymnasiet HTX Lillebælt, er på hele 30% i forhold til 2019. Det passer fint med den strategi, som blev lagt for nogle år siden med opførelsen af ny gymnasiebygning. Bygningen har allerede været i brug siden sidste sommer, og når næste skoleår begynder, står det klar til at modtage nye elever i nye omgivelser med et perfekt studie- og ungdomsmiljø.”

Om undersøgelsen

Det er særligt områderne ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser” og ”Teknologi, byggeri og transport”, der trækker læsset med stigninger på hhv. 14 og 12 pct. 

Formanden for Udvalget for uddannelse og arbejdskraft, Tage Petersen (V), siger: – Jeg er rigtig glad for at se, at antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne stiger her i Syddanmark. Vi er nu oppe på, at 23 pct. af de unge efter grundskolen har en erhvervsuddannelse som 1. prioritet. Men det er dog vigtigt at slå fast, at selv om det går den rigtige vej, så er vi ikke i mål endnu. Vi har i Region Syddanmark i mange år haft som mål at øge denne andel, og selvom det er et meget ambitiøst mål, håber jeg, vi kan komme op på 30 pct. i 2025.”

Tredje år i træk

Det er tredje år i træk, at antallet af ansøgere stiger – dog er stigningen i år større end i alle de foregående år. I år er det især HANSENBERG i Kolding og Rybners i Esbjerg, der med en stigning på hhv. 83 og 60 elever på deres erhvervsuddannelser nyder godt af de syddanske unges stigende interesse. Kolding og Esbjerg er også de kommuner, der kan notere sig størst fremgang i antallet af unge, der vælger en erhvervsuddannelse efter grundskolen.

Her er antallet steget med hhv. 54 og 52 personer siden sidste år, hvilket svarer til en stigning på hhv. 24 og 20 pct. 

Du kan læse flere opgørelser om antallet af ansøgere i dette notat.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer