Slagtningerne af svin steg med 10,1 pct. til 4,7 mio. svin i tredje kvartal 2020 sammenlignet med tredje kvartal 2019, mens antallet af eksporterede levende svin (smågrise) faldt med 3,3 pct. til 3,6 mio. svin. Den totale produktion af svin i tredje kvartal blev 8,3 mio. svin, hvilket kun er overgået af fjerde kvartal 2018. Dog er situationen atypisk lige nu ude i staldene, da de faldende priser på svin og dermed også smågrise til eksport betyder, at der er flere svin, som bliver i Danmark. Ligeledes har slagterierne kapacitetsproblemer pga. COVID-19 hos slagteriarbejderne, som også medvirker til, at der står flere svin i staldene.

Produktionen af svin fordelt på antal slagtninger og eksport af svin

Kilde: www.statistikbanken.dk/ani51.

Flere svin i de danske stalde

Den seneste svinetælling 1. oktober 2020 viste en stigning i antallet af svin i Danmark på 6,1 pct. i forhold til 1. oktober 2019 (www.statistikbanken.dk/svin). Antallet af søer steg med 3,0 pct., hvilket indiker en større produktion af svin i kommende perioder. I tællingen steg antallet af slagtesvin med 9,8 pct., hvilket skyldes flere overgående svin (udskudte slagtninger pga. kapacitetsproblemer på slagterierne), men der var også en stigning i smågrise, som enten skal eksporteres eller fedes op og slagtes herhjemme. Dog er afsætningen af smågrise til Tyskland vigende, hvilket forventes at resultere i både flere svin til opfedning i Danmark samt lavere priser (se Jordbrugets prisforhold 3. kvt. 2020).

Stigning i den animalske produktion

Det samlede mængdeindeks for den animalske produktion steg 6,3 pct. i tredje kvartal 2020 i forhold til samme kvartal i 2019. Det skyldes, en større produktion af svin og kvæg samt mælk og æg i Danmark, mens produktionen af fjerkræ faldt.

Animalske salgsprodukter, mængdeindeks

Flere slagtninger af svin og kvæg samt mere mælk

I tredje kvartal 2020 steg slagtningerne af svin og kvæg med hhv. 10,1 pct. og 1,8 pct., mens slagtningerne af fjerkræ faldt 1,5 pct. i forhold til tredje kvartal 2019. Eksporten af levende svin og kvæg faldt med hhv. 3,3 pct. og 5,8 pct. De fleste dyr, der bliver eksporteret, er til opfedning og slagtning i modtagerlandet.

Produktionen af mælk steg med 1,1 pct. i tredje kvartal 2020 i forhold til tredje kvartal 2019 og er nu på 1.449 mio. kg mælk, hvoraf 180 mio. kg er økologisk mælk. 

Produktionen af æg steg i tredje kvartal 2020 med 3,2 pct. i forhold til tredje kvartal 2019. Stigen skyldes primært større produktionen af skrabeæg.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer