By- og Teknikudvalget besluttede på sit møde den 2. juni 2015, at udvalget hvert år skal drøfte mulige cykelstiprojekter samt mulighederne for at ansøge om puljemidler til projekterne. Teknik & Miljø har derfor udarbejdet et forslag til Cykelstikatalog for 2020. Cykelstiønsker er opstillet i prioriteret rækkefølge således, at de fremgår som prioritet 1, 2, 3 osv. Her har By- og Planudvalget nu taget stilling til kataloget.

De stier, der er prioriteret højest, er på strækninger med mange daglige cyklister. Til grund for forslaget til prioritering er blandt andet anvendt den daglige trafikmængde, hastighedsmålinger samt uheldsoplysninger.

Følgende stier er i gang med at blive anlagt, eller anlægges i 2020, eller fremgår i budgettet, og udgår derfor af Cykelstikataloget:

  • Kolding Landevej: I 2020 igangsættes anlæggelse af cykelsti på Kolding Landevej mellem Den Gamle Lillebælts Bro og Skærbækvej.
  • Sjællandsgade fra Vester Voldgade til Norgesgade: Stien etableres med støtte fra cykelpuljen og forventes færdiggjort i 2020.
  • Tårupvej, byzone til Stakkesvang: Stierne på Tårupvej anlægges samtidig med den nye kommunale byggemodning i Taulov. Stierne forventes anlagt endeligt i 2020.
  • Skærbækvej: Der er i 2020 afsat penge til projektering af cykelsti langs Skærbækvej fra Kolding Landevej til Skærbæk. I 2021 er der afsat penge til udførelse af cykelstien. Cykelstien udgår derfor af cykelstikataloget.
  • Røde Banke: Der er afsat midler til projektering af cykelsti på Røde Banke i 2020. Cykelstien fremgår stadig i cykelstikataloget, da der endnu ikke er afsat midler til anlæg af stien. 

Ændringer i forhold til Cykelstikatalog 2019

I forhold til 2019 cykelstikataloget er den største ændring, at der er ændret på rækkefølgen af prioriteringen i Prioritet A. To stier er flyttet til kategorien ”Startes eller udføres” og fremgår derfor ikke længere i den prioriterede rækkefølge.

Egeskovvej er flyttet op som prioritet 5. Etablering af stier på denne strækning vil skabe en god og sikker cykelforbindelse mellem Vestre Ringvej og Randalsvej på den del af Egeskovvej hvor gennemsnitshastigheden er højere end de tilladte 50 km/t, og hvor antallet af biler er stigende. Stien er flyttet fra prioritet 8 til prioritet 5.

Ydre Ringvej er opprioriteret for at skabe en god og sikker cykelforbindelse langs den nyeste del af Ydre Ringvej. En opprioritering af denne strækning vil skabe en god forbindelse mellem Bredstrupvej og den nyeste del af boligområdet langs Fuglsang Allé. Siden åbningen af Ydre Ringvej er trafikmængden steget støt, og i perioden fra 2013 til 2018 steg trafikken med 65 % til 4287 biler i døgnet. Stien er flyttet fra prioritet 9 til prioritet 6.

Treldevej er rykket op i prioriteringen, for at give mulighed for at skabe en sikker cykelforbindelse mellem Trelde og Nordbyen. I perioden fra 2015 til 2019 er antallet af daglige biler på Treldevej ved Egeskov Skovvej steget med ca. 20 %. Stien er flyttet fra prioritet 10 til prioritet 7.

Cykelstierne i Sjællandsgade mellem Norgesgade og Købmagergade, samt Købmagergade mellem Prinsensgade og Oldenborggade samt Kongensgade mellem Danmarksgade og Oldenborggade er flyttet således, at de nu er prioriteret som nummer 8. Hastigheden i bymidten er generelt faldende, og antallet af biler i blandt andet Sjællandsgade og Oldenborggade er også faldet i de senere år. Dette projekt bør indgå i en samlet planlægning for bymidten, hvor der samtidig kan tages højde for parkering og lignende.

Wrist: Vi får mere klarhed

“Først og fremmest skulle vi gøre det, at en gang om året giver forvaltningen et fagligt bud på en prioriteret liste. Det er en beslutning vi har truffet i byrådet for efterhånden nogle år siden, at i stedet for at vi sætter os ned politisk og siger at det er der og der, så bliver det en eller anden politisk slagsarena. I stedet ville vi gerne tage de politiske drøftelser ud fra et fagligt funderet grundlag”, forklarer formand for By- og Planudvalget, Steen Wrist Ørts.

“Hver gang er opfordringen, at de skal fortælle hvor vi får mest cykelsti for pengene i forhold til at skabe mest mulig trafiksikkerhed og mest mulig fremkommelighed for pengene. Det er så den prioritering de kommer med. Den reviderer vi en gang om året, og igen i år har vi tilsluttet os den”, fortsætter han.

“Det nye er, at vi har fået en ny nummer 1 – og det er Røde Banke. Kolding Landevej var nummer 1 før, men den er i gang nu, så på den måde kan man se, at noget siger mig at Røde Banke er ved at være oppe over. I den rækkefølge jeg i alle har har ønsket at vi skal kæmpe for cykelstier, der er det næste store sigte for mig at kæmpe for Røde Banke”, slår udvalgsformanden fast.

“Der er tre faser man skal igennem. For det første skal man være blandt de prioriterede cykelstier. Punkt to er, at man skal være en af de cykelstier er har været projekteret, hvor vi har sat penge af til rådgivere og andet, der kan lave et prospekt med hvad de koster. De fleste tal er ellers overslagspriser. Det har Røde Banke fået nu. Det sidste punkt er at sætte de reelle penge af til det rå asfaltarbejde. Det er så en budgetlægning det afventer. Men det er da klart, at den står højt på min ønskeliste”, fortæller Wrist.

“Derudover var det en ny proces at vi i kølvandet på de store midler vi sender ud som følge af den åbne anlægsramme har fået det opdrag, at nu havde en mulighed for at projektere ekstra. Vi skulle vælge et par stykker der yderligere skulle projekteres. Vi vælger derfor at projektere Nørrebrogade, Ydre Ringvej og Treldevej. Nogle af de projekter der er sprunget over er fordi vi ser, at de kan indeholdes i andre projekter. Det er ikke verdens største projekter. Så vi har valgt at tage to længere nede, der har en noget større volumen. Midlerne skal give en bedre klarhed over de store hvis’er. Hvad koster det her? Det får vi her mulighed for”, forklarer han.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer