Når økonomiudvalget samles til møde kl. 17:00 i eftermiddag er et af punkterne på den lange dagsorden udvikling af Fredericia Idrætscenter.

Byggeriet omkring Fredericia Idrætscenters Hal 1 er i fuld gang, og er nok ikke gået manges næse forbi. En stor tilbygning med VIP lounge, styrketræning og kontorer er på vej til thansen ARENA.

På mødet i økonomiudvalget skal det besluttes, om der skal gives bevilling til, at bruge endnu flere penge på byggeriet.

Håndboldhal anno 2018

I forbindelse med udvikling af Fredericia Idrætscenter og den nye tilbygning til Hal 1 er det blevet klart, at der er behov for at få udført indvendige renoveringsarbejder i hal 1 for at opnå det fulde potentiale af hallen og for at hallen også indvendigt fremstår moderne og tidssvarende.

Ejendomsafdelingen har i samarbejde med FIC og FHK udarbejdet en plan for de nødvendige arbejder, så hallen også indvendigt kommer til at fremstå som en moderne håndboldhal på eliteniveau.

Blandt andet skal der bevilges penge til et nyt lydanlæg, nyt gulv, effektbelysning, 1200 nye tribunestole og ny tribunebeklædning. Der kommer også en gennemgående renovering af vægge, lofter, søjler og bjælker i den store hal.

Desuden ligger det i planen, at der skal ske omrokeringer af flere af de nuværende faciliteter som dommerbord og pressepladser. Der vil også blive bevilget penge til etablering af infoskærme til sponsorer, TV og lignende.

Ekstrabevilling til stadion

Fra sæson 2018/19 er det et krav fra DBU at der er varme i fodboldbanen hos 1. divisionshold og superligahold. Da det forventes at Fredericia FC som minimum spiller i 1. division i næste sæson, er det nødvendigt at få etableret varmeføringen.

Byrådet har tidligere bevilliget 2,2 mio. til anlægget af varme, men efter konkrete undersøgelser har det vist sig, at der ikke er plads i det eksisterende teknik-rum til de krævede tekniske installationer. Det er en større manøvre, der kræver opførelse af et nyt selvstændigt teknikhus. Det opføres med særlig betonfundering i skrænten og der skal etableres længere rørføring, gennem skrænten, frem til banen.

Dertil afføder det et behov for yderligere fjernvarmekapacitet, som indebærer etablering af nyt fjernvarmestik frem til det nye teknikhus.

Endelig foreslås det at banelyset ombygges til ren netforsyning når der alligevel er gravet op til anlæg af banevarme. Udgiften hertil er 0,7 mio. kr.