Det er populært at være mikro-partner I Fredericia Sund By. Siden maj sidste år er der kommet 53 nye medlemmer til i mikro-partner-fællesskabet. 

Lige siden Fredericia Kommune sidste år blev WHO Sundhedsby, har kommunen ønsket at dele WHO Healthy City-medlemskabet med hele byen. Derfor er alle kommunale og private aktører inviteret til at blive Fredericia Sund By mikro-partnere. 

”Tanken er, at vi skal stå sammen for at løfte folkesundheden i Fredericia, og det ville vi gerne involvere så mange i som muligt. Det er der heldigvis rigtig mange, der har haft lyst til”, fortæller formanden for Sundhedsudvalget Susanne Eilersen. 

Interessen for at blive mikro-partner er stor. Antallet af mikro-partnerskaber vokser stødt, og pt. er der 53 mikro-partnere.  Og det glæder formanden for Sundhedsudvalget, for hvis der er flere, der på mikro-niveau arbejder med at fremme folkesundheden i Fredericia, så lykkes det bedre. 

”Det er det, der er hensigten med mikro-partnerskaberne. Sundhed og trivsel skabes nemlig lige der, hvor folk er og lever deres liv”, siger Susanne Eilersen.

Mikro-partnere er en god blanding af kommunale tilbud og afdelinger, skoleklasser, elevråd, uddannelsesinstitutioner, frivillige aktører og private virksomheder, der alle gør en ekstra forskel for folkesundheden i Fredericia Kommune. De private virksomheder er vigtige medspillere, da de gør en stor forskal som arbejdsplads for folkesundheden. 

”Det kan både være i forhold til, hvordan de arbejder med sundhed for deres medarbejdere, men også i forhold til det sociale ansvar, de tager. Virksomhederne får god opmærksomhed, inspiration og et godt netværk ud af at være en del af mikro-partner-fællesskabet, for udover et diplom som bevis på mikro-partnerskabet, bliver mikro-partnerne også inviteret til arrangementer og workshops, hvor de kan få inspiration og netværke på tværs”, siger Susanne Eilersen. 

Fredericia Sund By mikro-partner-projektet har også givet genlyd uden for kommunegrænsen. Tidligere i år var projektet nomineret til KL’s Forebyggelsespris. 

Fakta

Formålet med Fredericia Sund By mikro-partnerskaberne er at få så mange kommunale, private og frivillige aktører som muligt til at arbejde med sundhedsfremme, og dermed få aktørerne til at yde en ekstra indsats ud fra deres eget ståsted. Alle, der ønsker at bidrage til sundhed og trivsel i kommunen, kan blive Fredericia Sund By mikro-partnere. 

Du kan se alle mikro-partnerne og læs mere om Fredericia Sund By på fredericiasundby.dk  

http://www.fretri.dk/