Fra midten af 2016 lægger Børne- og Uddannelsesudvalget op til en mindre omfordeling af midler på daginstitutionsområdet, som skal være med til at bryde den negative sociale arv.

Det er helt centralt for os i Børne- og Uddannelsesudvalget, at vi i de kommende år lykkes med en meget tidlig indsats over for de børn, som vi allerede i daginstitutionerne kan se, har brug for særlig opmærksomhed både sprogligt, trivselsmæssigt og relationelt”, udtaler Ole Steen Hansen, der er næstformand i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Vi skal som byrådspolitikere arbejde for regeringens målsætning om at 95 % af landets unge skal kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, og vi ved, at en af de afgørende forudsætninger for, at vi kan nå det mål er, at vi får sat tidligt ind. Vi har derfor besluttet at sende et forslag i høring hos bestyrelserne på daginstitutionsområdet, hvor vi foreslår en ny omfordeling af 8 % af de midler, vi afsætter på området i 2016. Formålet er, at pengene lander hos de børn, der har størst behov”, udtaler Ole Steen Hansen.

En ny tildelingsmodel fra juli 2016 vil ikke komme til at betyde, at der er daginstitutioner, der skal klare sig for et mindre beløb end det, de har til rådighed her i 2015. Det skyldes blandt andet, at kommunen har afsat 8 mio. kr. til mere personale.

Med den nye model bliver det særligt distriktsinstitutionerne Kirstinebjerg og Ullerup Bæk, der får flere midler at drive dagtilbud for.

Vi forventer, at de ekstra midler, vi tilfører, samt den nye tildelingsmodel vil få en meget positiv effekt på børnenes trivsel og læring”, slutter Ole Steen Hansen.

Faktaboks:

Fredericia kommune har fået Epinion til at udarbejde en socioøkonomisk analyse af dagtilbudsområdet, og det er på baggrund af denne analyse, at en ny tildelingsmodel nu sendes i høring til bestyrelserne i de fire kommunale daginstitutioner og de syv selvejende daginstitutioner. De private daginstitutioner bliver ikke berørt af forslaget.