Forside Fredericia Flere langtidsledige kommer godt tilbage på arbejdspladsen

Flere langtidsledige kommer godt tilbage på arbejdspladsen

DEL

En ny undersøgelse viser, at tidlig indsats – med god dialog – overfor langtidssyge medarbejdere har positive konsekvenser for både medarbejderen og virksomheden.

Den tidlige dialog har især fokus på at undersøge, hvornår og hvordan den syge medarbejder kommer bedst mulig tilbage til arbejdspladsen – og om der evt. skal iværksættes ændringer i tid og opgaver eller andre støtte foranstaltninger, der sikrer at tilbagevenden bliver tryg og varig for både medarbejderen og virksomheden.

20 Jobcentre rundt i hele landet har deltaget i projektet ’Sammen om fastholdelse’, der er søsat af Beskæftigelsesministeriet, og som har støttet økonomisk. Jobcentrenes rolle har været at understøtte den gode dialog mellem medarbejder og virksomhed og at sørge for, at der så hurtigt som muligt bliver foretaget en afklaringssamtale ude på virksomheden for at sikre, at medarbejderen kommer tilbage på arbejde – på en måde, der matcher både medarbejder og virksomhed.

Peder Tind, Gruppeformand, Venstre og Formand for Social- og Beskætigelsesudvalget i Fredericia Kommune.
Foto: Thomas Lægaard, Fredericia Avisen.

Det her samarbejde er et rigtigt godt eksempel på, hvordan god virksomhedsservice og borgerservice går hånd i hånd til gavn for både medarbejderen og virksomheden, udtaler Peder Wittendorf Tind, Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget”

Sammen om fastholdelse

Kort fortalt viser resultaterne for de virksomheder, der har deltaget i projekt ’Sammen om fastholdelse’, at ved at fremrykke 1. samtale med den sygdomsramte medarbejder og ved at foretage samtalen på virksomheden, bliver det nemmere for medarbejderen at komme tilbage til arbejdspladsen. Ved Jobcentrets involvering får både virksomheden og den sygdomsramte medarbejder guidning og redskaber til at sikre en god tilbagevenden, så sygefraværet oftest forkortes og tilbagefald mindskes.

Fredericia Kommune har i Jobcentret valgt at prioritere dette arbejde højt og blandt andet ansat 2 konsulenter, etableret en ’hotline’ og afholdt en virksomhedskonference om emnet. Efter konferencen steg opkaldene til Jobcentrets hotline med 75 %. Mange virksomheder vil gerne have råd og vejledning om den service, der kan ydes i projekt ’Sammen om fastholdelse’.

Fredericia Kommune har ’investeret’ og er bedst i benchmarking

Vi får meget positive tilbagemeldinger på, at vi er tidligt og hurtigt ude og får lavet en realistisk plan både for den sygemeldte og arbejdsgiveren, og så præsenterer vi parterne for Jobcentrets Virksomhedsservice, der kan assistere i den videre fastholdelsesproces”, siger Zugbeyde Barut Akbulut, Teamchef i Sygedagpenge & Fastholdelse ved Fredericia Jobcenter og fortsætter, ”De virksomheder, som vi allerede har samarbejdet med, er i dag langt hurtigere til at kontakte os, når de har en langtidssygemeldt medarbejder – det gavner tydeligvis både medarbejderen og virksomheden”.

Peder Tind bakker op

Jeg hæfter mig ved de valide data, vi nu har – fra de 20 kommuner, der har deltaget i projektet, og glæder mig især over, at vi i Fredericia Jobcenter har hjulpet borgere hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet – også til gavn for virksomhederne. Det er et indsatsområde vi fortsat skal have fokus på,” siger udvalgsformanden.

Fredericia Kommune udmærker sig i al ydmyghed ved at placere sig i toppen blandt de 20 kommuner, der har klaret sig bedst i benchmarking – ja i foråret 2018 lå Fredericia Jobcenter nr. 1, som det ses af grafen nedenfor. Men der er også ’investeret’ både ressourcer og tid i projektet.

Fakta: Bag undersøgelsen, der har stået på fra uge 40 i 2017 til uge 13 i 2018, står Beskæftigelsesministeriets database Dream og Mploys beregninger samt de deltagende 20 kommuners registreringer. Målgruppen er sygemeldte fra beskæftigelse eller fleksjob med enten 8, 13 eller 20 ugers sammenhængende sygefravær. Overordnet handler det om tidlig indsats – på virksomheden – for at sikre, at de sygemeldte kommer godt tilbage på deres arbejdsplads, ofte ved at starte gradvis op og evt. med andre opgaver. Men den tidlige indsats – dialog med den sygemeldte, som bl.a. Fredericia Jobcenter har satset hårdt på, viser tydeligt, at det både sikre, at flere kommer hurtigere tilbage, men også at færre falder ud af arbejdsmarkedet. Hvilket alle parter, virksomheder, borgere og Jobcentre alle er meget tilfredse med.

Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM samt kommunernes registreringer og mploys beregninger. Opgørelsen er baseret på borgere, der oplever 8-13. sygefraværsuge mellem uge 9 2017 og uge 13 2018 (begge uger inkl.).

https://www.facebook.com/mrhoejer/