Fredericia Kommune har sat mål for antallet af nye fleksjobbere i Fredericia, og kommunen er godt på vej mod målet. For at komme endnu tættere sættes et nyt samarbejde med Code of Care i søen.

’Code of Care’ har base i Holstebro og beskriver deres indsats på denne måde:

Code of Care etablerer Task Forces af virksomhedsledere, der sammen påtager sig en udfordring og udvikler løsningsmodeller i samskabelse med jobcentre og andre samarbejdspartnere. Vi ønsker at nedbryde silotænkning og gennem collective impact at sikre menneskelig og finansiel balance – derfor siger vi mere care og mindre mig!

Code of Care arbejder for at give mennesker med begrænsede ressourcer og udfordringer, mulighed for at bidrage til gavn for virksomhederne og samfundet.

Forvaltningen har modtaget et oplæg til samarbejde med ’Code of Care’. ’Code of Care’ har fået midler fra STAR og tilbyder, at Fredericia Kommune kan blive del af dette projekt. Det betyder, at målgruppen af borgere skal være borgere, som har været ledige i over et år sammenhængende. Hensigten er at samle en Task Force af lokale virksomhedsledere for at udvikle en proces og igangsætte initiativer, der sikrer at en del af denne målgruppe kommer i arbejde via initiativet. Der tilrettelægges en involverende strategiproces, hvor visionen fastsættes, løsninger udvikles og der prioriteres en actionplan, hvor alle bidrager med kompetencer og ressourcer.

Tind: Det hjælper os mere på vej

“Vi tiltrådte den indstilling der var, forvaltningen er bemyndiget til at igangsætte en taskforce i august. Det understøtter i virkeligheden hele vores fokus på den virksomhedsrettede tilgang. Det binder i virkeligheden hele vores indsat sammen”, siger Peder Tind til Fredericia AVISEN.

“Code of Care har en rigtig fin erfaring for at inspirere virksomheder og bringe virksomheder sammen og være med til at inspirere til hvordan man kan tage borgere uden for arbejdsmarkedet ind. Vi er meget inspirerede af Hedensted, der har haft det i nogle år”, fortæller Tind og fortsætter:

“Det er vigtigt at vi også får små og mellemstore virksomheder med, for de kan også være med til at bidrage. Det hjælper at gøre det meget mere fleksibelt, at overgangene fra jobcenter til virksomhed virker bedre. Der kan vi lære meget”.

“Vi har som mål at få 164 nye fleksjob, der fik vi en status at man pr. 1/4 har opnået 50 nye, hvoraf 39 af dem er private virksomheder. Det vidner om, at der er en stor lyst hos virksomhederne til at tage et ansvar. Det er jeg rigtig stolt over”, forklarer Peder Tind og slutter:

“Der kan Code of Care være med at gøre os endnu bedre. Vi tror det er sundt at have et arbejdsfællesskab, men kan man ikke arbejde 37 timer, så skal vi som samfund stille alternativer som fleksjob op. Derfor er fleksjob meget vigtigt”.

http://bit.ly/sofielindelecture