Det kører på skinner for DSB i mere end én forstand. DSB har leveret flotte resultater når det kommer til punktlighed. Fredericia AVISEN har taget en snak med informationschef i DSB, Tony Bispeskov.

Med en kundepunktlighed på 90,5 procent kom DSB mere end i mål med punktligheden på strækningen mellem Fredericia og Aarhus i marts. Målet er minimum 82,9 procent. I morgen- og eftermiddagsmyldretiden endte kundepunktligheden på henholdsvis 85,5 og 90,9 procent.

Informationschef i DSB, Tony Bispeskov, siger:

”Punktligheden mellem Fredericia og Aarhus har været tilfredsstillende i marts måned. Vi har højt fokus på at sikre kunderne stabile og punktlige tog hver eneste dag. Når punktligheden ikke ender højere, skyldes det blandt andet, at Banedanmark har haft nogle udfordringer med infrastrukturen, som i perioder har drillet,” siger Tony Bispeskov.

Operatørpunktligheden, den del af togtrafikken DSB alene har ansvaret for, endte på 97,8 procent, hvilket er noget højere end målet på minimum 94,1 procent. Langt de fleste forsinkelser på strækningen skyldes altså årsager, der ligger uden for DSB’s indflydelse.

Marts var en god måned for togene mellem Fredericia og Struer

Togene på strækningen mellem Fredericia og Struer er inde i en god gænge, og kundepunktligheden endte i marts måned på 91,5 procent, hvor målet er 82,9 procent. I morgen- og eftermiddagsmyldretiden endte den på henholdsvis 88,8 og 93,1 procent.

Informationschef i DSB, Tony Bispeskov, siger:

”Punktligheden mellem Fredericia og Struer har været tilfredsstillende i marts måned. Vi har højt fokus på at sikre kunderne stabile og punktlige tog hver eneste dag. Når punktligheden ikke ender højere, skyldes det blandt andet, at Banedanmark har haft nogle udfordringer med infrastrukturen, som i perioder har drillet. Endeligt havde vi en tragisk personpåkørsel ved Herning, der også betød en del aflysninger,” siger informationschef i DSB, Tony Bispeskov.

Operatørpunktligheden, den del af togtrafikken DSB alene har ansvaret for, endte på 97,7 procent, hvilket er noget højere end målet på minimum 94,1 procent. Langt de fleste forsinkelser på strækningen skyldes altså årsager, der ligger uden for DSB’s indflydelse.