Forside Fredericia Flere ældre giver millionunderskud i Fredericia Kommune

Flere ældre giver millionunderskud i Fredericia Kommune

DEL
Foto: Matthias Niels Runge Madsen, Fredericia AVISEN

Fredericia Kommune havde budgetteret med et underskud på knap 30 millioner kroner, men dette blev markant forhøjet. Borgmesteren fortæller, at især stigende udgifter til ældre presser budgettet.

Regnskabet udviser et samlet underskud på 48,4 mio. kr., mod et budgetteret underskud på 27,2 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet udgjorde 296,7 mio. kr.

Regnskabsåret 2018 har været præget af et stort pres på service- og anlægsrammen samt overførselsudgifter. Et pres som forventes at fortsætte ind i de kommende år.

Borgmesteren ser også alvorligt på den demografiske udvikling, men pointerer samtidig, at Fredericia Kommunes økonomi fortsat er sund.

“Vi må erkende, at vi ikke kunne overholde budgettet for 2018. Vi forsøgte ellers meget at bremse udgifterne, men især stigende omkostninger til ældre på næsten tyve millioner kroner, gjorde det svært”, fortæller Jacob Bjerregaard til Fredericia AVISEN.

“Men når det er sagt, så synes jeg, det er meget vigtigt at slå fast, at Fredericias økonomi stadig er meget sund. Selvom vi fik et større underskud end forventet, så har vi stadig omkring 300 millioner kroner i kassen, så der er ingen grund til at være bekymret her og nu”, fortsætter han.

Økonomiudvalget er meget opmærksomme på udviklingen, hvorfor de også følger økonomien i 2019 meget tæt.

“Vi holder hele tiden øje med, hvordan det går. Inden længe har vi første budgetopfølgning, og her må vi se, hvor vi skal rette til, hvis der er et behov for det”, fortæller Borgmesteren.

Service- og anlægsrammen

Årene 2014-16 var i Fredericia og i landet som helhed kendetegnet af store mindreforbrug på serviceudgifterne. Denne tendens er vendt i de senere år. I 2017 overskred Fredericia således servicerammen med 26 mio. kr. I 2018 er overskridelsen på i alt 17 mio. kr. på trods af, at organisationen hele 2. halvår bremsede økonomien op, udviste stor tilbageholdenhed, og at ansættelser var sat på pause.

Merforbruget er ikke unikt for Fredericia Kommune. Mange andre kommuner melder om stigende udgifter på velfærdsområderne på grund af ændret demografi og øget efterspørgsel. Det forventes, at udgiftspresset bliver et hovedtema i de kommende forhandlinger om kommunernes økonomi for 2020.

Også anlægsudgifterne har været under pres hele 2018. Årsagerne her skal særligt findes i tidsmæssige forskydninger i anlægsprojekterne samt tillægsbevillinger i årets løb.

Endelig har også overførselsudgifterne været under pres i 2018. Ved midtvejsreguleringen i juni blev bloktilskuddet nedjusteret med 27 mio. kr. Overførselsudgifterne er kun reduceret med 8 mio. kr., og Fredericia har dermed et tab i størrelsesordenen 19 mio. kr.

https://fairbillet.dk/t246/J%C3%B8rgen%20Leth%20-%20Mine%20Helte
Skal du opleve legenden i Fredericia? Så klik her
DEL