Regeringen spænder ben for sig selv, og sit erklærede mål om at styrke velfærden, ved at fremlægge en unødig stram finanslov, mener fagforeningen FOA.

Skuffede forventninger. Det er det umiddelbare indtryk af Finanslov 2022, hvis man spørger FOAs formand Mona Striib.

”Regeringen viste fornuft, mod og rettidig omhu ved at modstå opfordringerne til at skære i økonomien i anledningen af pandemiens udfordringer. Dermed undlod de at gentage finanskrisens fejltagelser. Det skal de have ros for. Det er derfor Danmark er kommet bedre gennem krisen end de fleste andre lande. Nu er det vigtigt, at de holder fast i den erkendelse og det mod. Og det er desværre ikke det vi ser med finanslovsforslaget,” siger Mona Striib.

Kommunerne er i forvejen udfordret af sommerens økonomiaftale, som tvinger mange til at skære på velfærden i budgetterne for 2022. Og FOA frygter, at den stramme økonomi særligt vil ramme det specialiserede socialområde, som i forvejen er presset.

”Flere og flere danskere lever med psykiske, fysiske eller sociale vanskeligheder. Og antallet af mennesker, der efterspørger hjælp af kommunen, stiger markant. Hvis området ikke får den nødvendige støtte, er det igen de allersvageste, det går ud over,” fastslår Mona Striib.

Hun opfordrer regeringen til at komme i gang med at lempe budgetloven, som hun peger på, er med til at forhindre den nødvendige fleksibilitet i den offentlige økonomi, og dermed stopper de fornødne investeringer i velfærden.

”Hvis vi for eksempel investerer i forebyggelse i sundhed, som vi ved kan betale sig økonomisk, så kan det ikke lade sig gøre nu, fordi man ikke i bare et enkelt år må overskride budgetlovens underskudsgrænse. Vi har brug for, at økonomien kommer ud af den nuværende helt unødvendigt stramme spændetrøje. Det kan ske ved at hæve grænsen lidt for, hvor stort et offentligt underskud må være de enkelte år. Samtidig bør vi give kommunerne større frihed gennem flerårige budgetrammer og ved at lempe straffen for de kommuner og regioner, der overskrider grænserne,” foreslår Mona Striib.

”Regeringen har sammen med KL, Ældresagen og FOA sat gang i et vigtigt arbejde med at sætte en ny retning for ældreplejen, samtidig ligger der en opgave i fastholde den ekstra hygiejne indsats, som vi har haft så gode erfaringer med under corona, og vi skal have gennemført beslutningen om minimumsnormeringer. Alt det står der meget lidt om i Finansloven. Nemlig slet ingenting. Og det er for dårligt.”

På positivsiden fremhæver FOA, at regeringen i sit finanslovsforslag lover at sætte fokus på at sikre flere og billige boliger, navnlig i de store byer.

”Vi kan ikke have et Danmark, hvor de mennesker der leverer den nødvendige pleje og omsorg i de store byer, ikke selv har råd til at bo i dem,” understreger Mona Striib.