Med finanslovforslaget afsætter regeringen et offentligt forskningsbudget på 1,00 procent af BNP. Det svarer til i alt cirka 25,3 milliarder kroner, og det betyder, at regeringen afsætter et historisk højt beløb til forskning.

– Forskningsmiljøer i verdensklasse giver os ny viden, fremskridt og et styrket erhvervsliv. Jeg tror, de fleste er blevet mere opmærksomme på betydningen af forskning, ny viden og ny teknologi – både i forbindelse med håndteringen af corona og i den helt store udfordring med at tackle klimaforandringerne. Og når forskningen gavner erhvervslivet, gavner den også dansk økonomi og beskæftigelse. Derfor har regeringen lagt vægt på, at forslaget til finansloven opretholder det historisk høje niveau for midler til forskningen, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

Regeringen holder fast i sin ambitiøse grønne dagsorden og et højt niveau for midler til grøn forskning. Midlerne skal understøtte regeringens grønne forskningsstrategi, der sætter klar retning for den grønne forskning og styrker samspillet med erhvervslivet.

Regeringen drøfter i efteråret den samlede fordeling af forskningsreserven med Folketingets partier.