Der har været 30 ansøgere til den kontorlederstillingen i JHF Kreds 7 og 8, og her er valget faldet på Lars Skytte, der er herreformand i Fredericia Håndboldklub.

Lars Skytte bor i Erritsø med sin kone Jette og har to voksne børn.

Han har gennem hele sit liv haft rødder i håndboldverdenen som enten spiller, træner eller frivillig leder – de fleste af årene med tilknytning til Fredericia Håndboldklub.

Skytte kommer fra en stilling gennem de seneste 17 år hos Søren Søgaards A/S, hvor han har varetaget stillingen som Økonomi- og Administrationschef, med primære ansvarsområder såsom leder af personalet, budget og regnskab, IT-udvikling og rapportering til direktion og bestyrelse.

“For mig vil jobbet som kontorleder ved JHF Vejen være at betragte som en ny, stor og kæmpe mulighed for at komme ind og arbejde professionelt i en verden, som igennem hele mit liv har givet mig en meget stor glæde og tilfredshed på både bredde samt det elitære niveau,” udtaler Lars Skytte.

“Efter sammenlægningen af vores to kredskontorer i 2014, er vi nu ved at tage næste skridt mod en fælles administration. En af de første opgaver for Lars Skytte bliver at få sammensat holdet, så hver ansat får udnyttet sine kompetencer bedst muligt til gavn for vores klubber,” siger Finn Hansen Formand, Kreds 7  og Henrik Larsen Formand, Kreds 8 og fortsætter:

“Vi håber på denne måde at blive mindre sårbare ved sygdom og andet fravær, så vi dermed altid hurtigt og præcist kan yde vores klubber den bedste service og svare på de spørgsmål, der måtte opstå.”

Lars Skyttes nye job får ingen konsekvenser for hans virke i Fredericia Håndboldklub som herreformand.