Forud for dagens ligabrag mod BSH var der indkaldt til generalforsamling i FHK – og her blev der præsenteret et flot regnskab, hvor man endnu engang kan præsentere et stort overskud.

Fredericia Håndboldklub rykkede tidligere i år op i ligaen, så på banen var der stor succes. Dagen i dag skulle vise, om man også kunne præstere en succes udenfor banen – og her har man leveret i Fredericia HK. Med et overskud på næsten 700.000 kroner har man lagt yderligere lag på de flotte regnskaber fra de foregående år.

Som det næsten er blevet tradition, så blev Kaj Petersen valgt som dirigent i en forening han selv har ydet en stor indsats tidligere.

“Det går godt i FHK”

“Vores mission var, at vi skulle i ligaen – og det nåede vi heldigvis et år før tid”, indledte formand Bent Jensen sin beretning.

“Kigger vi på ungdommen, så er det fantastisk. Vi har en kæmpe ungdomsafdeling, både på pige- og drengesiden. Det er også lykkedes os, at skabe et meget stærkt hold på U17 under ledelsen af Lars Frederiksen”, fortsatte han.

“Med det har vi også brug for, at der kan skabes et kollegie, ikke kun til FHK, men også til fodbold og andre sportsgrene. Vi kigger på klubberne omkring os, de kan klare opgaven – det må vi også kunne i Fredericia”, sagde Bent Jensen.

“Kigger vi fremad, så er målet klart: Herrerne skal blive i rækken, og vi skal kunne vise, at vi hører til i ligaen”, lød det fra Bent.

“Vi vil også gerne sige tak til politikerne for den store opbakning, og for at give noget tilbage til byen har vi, selvom det i år hedder liga, valgt at der er gratis entré til ståpladserne i thansen ARENA. Vi vil gerne give en stor tak tilbage til byen”, fortalte Bent Jensen.

“Vi er én klub. Det er de frivillige der er rygraden, der er HK Ultras der bakker op i tykt og tyndt. Det er fantastisk”, sluttede Bent Jensen.

“Styr på økonomien”

“Det vigtigste at fremhæve er, at vi har helt styr på økonomien i Fredericia Håndboldklub. Vi er økonomisk ansvarlige, og vi holder hele tiden øje med at vi ikke bruger flere penge end vi har”, lød det fra Per Hunniche.

“Vi bliver flere og flere i sponsorkredsen, bare tag et kig i hallen hvor de fleste er til stede for at bakke op om holdet hver eneste gang. Det er en fornøjelse, at vi får flere med i fællesskabet”, fortsatte han.

“Vi investerede sidste år for at komme i toppen af 1. division, og det gav resultater, som I jo ved. Vi brugte pengene, men de er rigtig godt givet ud”, forklarede Per.

Netop økonomien blev diskuteret, ikke om pengene er brugt rigtigt, men med henvisninger til hvordan det var tidligere, der har man slet ikke arbejdet i samme beløb, fortalte Kai Pedersen, der var med helt fra starten af FHK.

“Det flotte regnskab vi her kan præsentere, det lægger yderligere ovenpå vores økonomiske stabilitet, hvor vi nu kan bryste os af en egenkapital på lige knap 1,8 millioner kroner, hvilket vi er meget stolte af”, lød det fra Hunniche.

“Det er nødvendigt med ligareglementet, at vi har en solid økonomi. Der er stramme regler for hvordan man kan få lov til at tegne kontrakter, og det vil vi jo meget gerne. Så for os er det naturligt at vi konsoliderer vores økonomi yderligere”, sluttede Per Hunniche.

https://jutlander.dk/om-jutlander-bank/om-os/afdelinger/fredericia