Forebyggelsesfonden har ikke uddelt midler siden 2018, men råder stadig over en betydelig kapital. FH foreslår nu at aktivere midlerne til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for lønmodtagerne i kølvandet på coronavirussen. ”Lige nu er det utrolig vigtigt, at vi får sikkerheden på plads, så vi ikke risikere endnu en nedlukning”, siger Morten Skov Christiansen, næstformand i FH.

Tilbage i 2006 blev der med Velfærdsaftalen etableret en Forebyggelsesfond, som havde til formål at yde støtte til forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning på det danske arbejdsmarked. Fonden, der ikke har uddelt midler siden 2018, havde dengang en egenkapital på 1.175 mia. kr.

”Vi står i en alvorlig situation, hvor der er brug for, at vi handler hurtigt og klogt. Derfor giver det ikke nogen mening, at man har en stor pose penge, som bare står og samler støv. De penge bør komme ud og bidrage til et sikkert arbejdsmiljø for lønmodtagerne”, siger Morten Skov Christiansen.

Forslag til aktiviteter
Derfor foreslår FH, at en del af fondens midler bruges til finansiering af en række arbejdsmiljøaktiviteter, som vil kunne bidrage til at imødekomme den aktuelle COVID-19 situation.

”Vi har tre forslag til, hvordan man kan imødekomme den situation, vi står i lige nu. Forslag, som hurtigt kan sættes i gang, samtidig med at de understøtter virksomhederne i deres langsigtede, forebyggende og systematiske arbejdsmiljøarbejde”, siger Morten Skov Christiansen.

Blandt forslagene er, at Arbejdstilsynet i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø hurtigt gennemfører en tilpasning af forebyggelsespakkerne til også at omhandle vejledning og hjælp til håndtering af COVID og forebyggelse af smittespredning.

Se øvrige forslag i faktaboksen nedenfor.

Budgetloven begrænser
FH har flere gange tidligere foreslået at frigive fondens midler for at styrke indsatsen for et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Alle forslag er dog faldet på stengrund, med henvisning til de begrænsninger, som budgetloven stiller.

”Nu er budgetloven sat ud af spil i 2020 som følge af den økonomiske krise. Så der er ikke længere nogen god grund til, at politikerne sidder på hænderne. Det er bare om at komme i gang med at få forebyggelsesfondens midler ud og arbejde”, siger Morten Skov Christiansen.

FH’s COVID-19 forslag til aktivering midlerne i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse:

 • Forebyggelsespakker i nedslidningstruede brancher
  FH foreslår, at der afsættes 50 mio.kr. i 2. halvår 2020 til finansiering af forebyggelsespakker i nedslidningstruede brancher. Virksomheder kan søge om finansiering af lønudgifter og om finansiering af medfølgende autoriseret arbejdsmiljørådgivning til gennemførelse af forebyggelsespakkerne.

  Udover at medvirke til at forebygge coronasmitte vil forebyggelsespakkerne også understøtte virksomhederne i deres langsigtede forebyggende og systematiske arbejdsmiljøarbejde.
 • Coronarejsehold – vejledning om smitteforebyggelse og arbejdsmiljø
  FH foreslår, at der afsættes 25 mio. kr. i andet halvår 2020 til et opsøgende rejsehold målrettet små og mellemstore arbejdspladser. Rejseholdskonsulenterne skal yde konkret vejledning i smitteforebyggelse – fx hjælp til risikovurdering, hvordan implementeres afstandskravene bedst muligt, hvordan kan arbejdet konkret organiseres, hvilke værnemidler er relevante i de forskellige arbejdssituationer, hvordan gøres mest effektivt og samtidig arbejdsmiljømæssigt forsvarligt rent, osv.

  Der kan evt. også ydes vejledning i forhold til håndtering af andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser af ændringer i arbejdet som følge af corona – fx øget arbejdspres, øgede følelsesmæssige krav i arbejdet, utryghed m.v.
 • Støtte til professionel arbejdsmiljørådgivning om corona
  FH foreslår, at der afsættes 10 mio. kr. i andet halvår 2020 til, at offentlige og private virksomheder i brancher med særlig risiko for coronasmitte kan få refunderet 50 procent af udgifterne til rådgivning fra autoriserede arbejdsmiljørådgivere.
0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer