Den Reformerte Menighed, Dronningensgade 87, Fredericia fejrer gennem en lang række aktiviteter, fordelt over hele året 2019, at man den 29. september 2019, gennem 300 år har været en markant del af Fredericia bys historie og hverdag.

Menigheden blev oprindeligt inviteret hertil under særdeles gode betingelser, privilegier, af kong Frederik den 4. Hans plan var, at de dygtige avlsbrugere, som flygtede fra Frankrig på grund af voldsomme religionsforfølgelser, skulle dyrke tobak, som ved salg og afgifter kunne styrke den slunkne statskasse. 

Vi har i Reformert Menigheds Jubilæumsudvalg lagt en årsplan for fejringen, som involverer hele byen, og har i den forbindelse mødt stor opbakning og velvilje fra bl.a. private personer, sangkor, politikere, kunstnere og byens kulturinstitutioner.   

 Søndag den 29. september bliver et af de store højdepunkter i fejringen. Ved festgudstjenesten for menighedens medlemmer og særligt indbudte, kan vi byde velkommen til både de mange medlemmer, venner, støtter, kunstnere og pressen.

Desuden til repræsentanter for: Kirkeministeriet, Den tyske Ambassade, Haderslev Stift og dennes fælleskirkelige udvalg og bibeludvalg, og til byens politiske ledelse og kulturinstitutioner.

Ligesom der kommer repræsentanter for de tyske og franske reformerte kirker i København, Bützow og Gross Zieten, og en lang række præster og repræsentanter for kirkesognene i Fredericia Provsti.

En særlig gæst vil være sølvsmed Lone Løvschal, som er kunstneren bag det nye dåbssæt der afsløres af børnene i kirken under gudstjenesten. Liturgien vil være rent evangelisk-reformert i al sin enkelhed. I reformert fornyelsestradition vil man opleve helt ny orgelmusik med korsang og trompet til gamle huguenotsalmer.

Et af Den Reformerte Kirkes udsagn er ”Ecclesia semper reformanda”, forstået som:

”Kirken må kontinuerligt være reformerende og evigt videreudviklende, så den flytter sig til stadighed”.

Gennem Reformert Menigheds historiske baggrund, som forfulgte kristne, som måtte flygte fra land til land, og under deres eksistens i Fredericia gennem 300 år, har man til stadighed måttet erkende, at tilpasning, udvikling og fornyelse har været en gennemgående del af livet i forhold til nye tider, love og stemninger.  


Alle gæster ved festgudstjenesten får udleveret et festskrift med en række tekstbidrag fra personer som har tilknytning til, eller en særlig betydning for Reformert Kirkes historie. Blandt dem kan nævnes kultur- og kirkeminister Joy Mogensen, biskop Marianne Christiansen, provst Børge Munck Povlsen, borgmester Jacob Bjerregaard, professor, emer., dr.theol Martin Schwarz Lausten, menighedens præst, formand og jubilæumsudvalg.

Dagen afsluttes med reception i de gamle skolelokaler og et festtelt i skolegården.

http://bit.ly/rosalecture