Borger- og demokratiudvalget har været en aktiv medspiller op til valget, hvor de med forskellige tiltag har forsøgt at fremme valgdeltagelsen i Fredericia Kommune.

Formanden for udvalget, Christian Jørgensen (V), er valgstyreformand i Erritsø Idrætscenter, og i en ledig stund talte vi med ham om det, der er demokratiets festdag.

– Vi er så privilegerede, at vi arbejder med demokratiet i udvalget og har lavet aktiviteter for at fremme deltagelsen ved valget, siger Christian Jørgensen.

Udvalget har siddet og drøftet aktiviteter, der fremmer deltagelsen, og i forhold til tidligere valg er der et nyt tiltag.

– Det helt store nye er mobile valgsteder, hvor man har fået statsligt tilskud til at prøve det. I lighed med tidligere har vi gratis valgbusser, samarbejder med lokale medier og vi har haft folkemødet på gymnasiet. Derudover har vi fået en masse kampagnemateriale fra Kommunernes Landsforening, og vi har sat det store banner op ved rådhuset. Vi har derfor prøvet at gøre vores til at få folk til at stemme, siger Jørgensen.

I alt har 2.582 brevstemt, og sammenlignet med kommunalvalget i 2017 er det en stigning på 1.139.

– Vi må sige, at søgningen mod det klassiske brevstemmested har været større relativ set end de mobile valgsteder. Vi skal evaluere på det på den anden side. Jeg synes, at det er en god demokratisk tankegang med at søge ud de steder, hvor stemmeprocenten kan være lav og hvor folk har langt til fysiske valgsteder, siger Christian Jørgensen og fortæller, at det blandt andet har været for at ramme de unge vælgere på uddannelsesinstitutionerne:

– Det kan være, at de tænker man får stemt nu, når vi har været der med mobile valgsteder, siger han.

Christian Jørgensen fortæller slutteligt, at han valgte at brevstemme fysisk på rådhuset så han kunne rådgive folk, hvis de havde spørgsmål til processen.