Marina City skal være en levende og rummelig bydel med en afslappet stemning og rammer, som inviterer til fællesskab. Der skal være masser af aktiviteter at hygge sig med, meget gerne et havnebad, indkøbsmuligheder, forskellige spisesteder, et godt miks af boliger og let forbindelse til resten af byen. Og så må Marina City ikke blive for poleret. Området skal være tro mod sin arv – lidt rå og lidt rustik – samtidig med at bydelen naturligvis skal afspejle Koldings position som designkommune.

Sådan lyder nogle af de ønsker til Marina City, som går igen på tværs af de fem workshops, Kolding Kommune holdt tidligere på året. Resultatet kan læses i en ny rapport, som samler op på forløbet – se opsamlingen på de fem temaworkshops.

”Vi har mødt en overvældende interesse for Marina City og fået rigtigt mange spændende og væsentlige forslag. Vi kan naturligvis ikke love, at alle ønsker bliver opfyldt, men inputtene vil indgå i arbejdet med at designe den nye bydel,” fortæller projektleder Torben Gade, Kolding Kommune.

Visionen med Marina City er at skabe en ny bæredygtig bydel på sydsiden af Kolding Fjord med tiltrækkende bolig- og havnemiljø samt Danmarks mest attraktive marina og den største udenfor hovedstadsområdet med 1.000 bådpladser.

En bred kreds af borgere, foreninger, uddannelsesinstitutioner og virksomheder har deltaget i de fem workshops med temaerne Det Maritime Erhvervsliv, Det Gode Værtskab, Vild med Vand, Natur på Hjernen og Nybyggerne. Hertil kommer tre særlige workshops for sejler-folket.

”Flere end 100 mennesker har bidraget. Det har været en meget spændende proces, hvor deltagere med vidt forskellige forudsætninger og drømme er kommet med deres visioner til Marina City. Det sikrer os et godt og bredt fundament. Samtidig er der skabt nogle nye netværk, og jeg håber, vi har fået en masse gode ambassadører for projektet,” siger Torben Gade.

De mange input er samlet i en rapport. Deltagernes bidrag danner også baggrund for en række små fortællinger – såkaldte brugerrejser – som giver et bud på, hvordan det vil være at besøge og leve i Marina City anno 2025.

Ud over de fem temaworkshops er der også gennemført workshops med Kolding Lystbådehavn og de fire sejlklubber og holdt separate møder med virksomheder, miljøorganisationer, osv.

Du kan følge projektet og læse mere om Marina City på kolding.dk/marinacity.