Foreningen Folkemødet og CHORA 2030 holder i samarbejde med fem danske kommuner folkehøringer om FN’s 17 verdensmål forud for Folkemødet i Allinge. I Fredericia, Odense, Ballerup, Middelfart og Slagelse vil i alt 250 borgere få ordet, når de skal være med til at omsætte de 17 verdensmål til konkrete hverdagsmål.

Der vil her blive lyttet til deres bud på, hvad Verdensmålene betyder for dem og forsøgt fundet frem til, hvordan de globale mål omsættes til konkret handling. Ligeledes debatteres og afstemmes der om, hvad borgerne mener, der skal fokuseres på i Danmark. Formålet med høringerne er således, at de skal inspirere deltagerne til at gå hjem og agere som verdensmålsagenter og dermed være med til at skabe flere lokale tiltag for et bæredygtigt samfund.

Formand i Foreningen Folkemødet, Winni Grosbøll, forklarer:

“Det hor længe været ambitionen at inddrage hele landet i optakten til Folkemødet. At udbrede samtalen. Derfor toger vi hul påfolkehøringer rundt i landet som optakt til Folkemødet, og vi glæder os til at se, hvordan arbejdet føres videre gennem Danmark for til sidst at blive gennemdrøftet på Folkemødet. Ambitionen er klart at hove nogle konkrete brugbare anbefalinger, som politikere og organisationer kan toge med hjem fro Bornholm i juni.”

Folkehøring under Folkemødet

Foruden de fem folkehøringer rundt om i landet, vil der under Folkemødet i uge 24 blive afholdt en folkehøring, hvor Folkemødets gæster kan opleve foredrag om, hvordan man skal forstå de mange verdensmål, og hvordan man kan implementere dem i hverdagen.

Ideerne fra disse folkehøringer vil under Folkemødet i uge 24 i Allinge præsenteres ved Verdensmålenes Aften på Folkemødets Hovedscene. Her bygges der videre på ideerne fra de fem lokale folkehøringer, og der sættes fokus på konkrete handlingsforslag.

Folkehøringerne skal således åbne op for den demokratiske debat og bidrage til, at samtalen når ud i hele landet gennem et bredt og repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Et initiativ, bestyrelsesformand for CHORA 2030, Kirsten Brosbøl, er yderst positiv over for:

“Verdensmålene er vores allesammens mål, og kommunerne spiller en helt central rolle i, at Danmark opfylder målene. Derfor er det meget positivt, at Folkemødet støtter fem folkehøringer rundt omkring i Danmark det er et flot eksempel på at arbejde på tværs af organisationer og interesser”.

CHORA

2030

Tid og sted

Sted og dato for de fem folkehøringer er som følger:

  • Fredericia den 2. april
  • Odense torsdag den 4. april
  • Ballerup lørdag den 4. maj
  • Middelfart tirsdag den 14. maj
  • Slagelse tirsdag den 21. maj

Mere information om de enkelte folkehøringer i kommunerne vil løbende blive sendt ud forud for hvert arrangement.

Hver folkehøring har plads til 50 deltagere i alt. Som udgangspunkt udvælges deltagere repræsentativt i samarbejde med kommunerne. Derudover vil den enkelte kommune tre uger før den lokale høring, åbne for 10-15 tilmeldinger fra andre borgere i kommunen.

Om Folkemødet 2019

Folkemødet på Bornholm samler flere end 100.000 mennesker i alle aldre. Her hyldes det danske demokrati og fællesskab. I år står Folkemødet i Verdensmålenes tegn. FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling er en global aftale om at løse verdens største udfordringer inden år 2030 og give en mere bæredygtig verden videre til kommende generationer. Med sine 17 mål, 169 delmål og tilslutning fra FN’s 193 medlemslande udgør Verdensmålene den største og mest ambitiøse fælles kontrakt og vision, der er skabt for verdens fremtid. Dette ønsker Folkemødet at støtte op om, og har derfor Verdensmålene som tema i 2019.

Folkemødet finder sted i uge 24 i Allinge på Bornholm. Festivalen starter torsdag den 13. juni og slutter søndag den 16. juni.

Om CHORA 2030

CHORA 2030 har til formål at fremme bæredygtighed i Danmark med fokus på FN’s 17 verdensmål. CHORA 2030 arbejder med prototyper for nye samfundsløsninger, processer, som skaber bæredygtig forandring og partnerskaber på tværs af sektorer og interesser. Det overordnede mål er, at Danmark opnår de 17 verdensmål som et bæredygtigt samfund i 2030. CHORA 2030 har i januar 2019 fået ny bestyrelse med Kirsten Brosbøl som formand og Steen Hildebrandt som næstformand. CHORA 2030 blev etableret i 2014 med støtte fra VELUX FONDEN og VILLUM FONDEN. Chora er græsk for “Jorden, som giver os et hjem”.