Fredericia Kommune har med støtte fra NaturErhvervstyrelsen og EU gennemført et stort naturplejeprojekt på de naturskønne områder ved Elbodalen, Trelde Næs og Hyby Fælled. Projektet er gennemført i samarbejde med private lodsejere og Forsvaret.

Formålet med projektet er at genskabe en sund og livskraftig løvfrøbestand, sikre biodiversiteten og skabe spændende naturoplevelser for kommunens borgere.
Der er blevet oprenset og etableret 35 padde-søer, og naturen plejes af heste, køer og får.

Løvfrøen var næsten uddød i Fredericia Kommune. Der var kun en lille bestand tilbage ved Herslev. For at sikre en sund og livskraftig løvfrø-bestand har vi indsamlet løvfrø-æg fra vores nabokommuner, som er opdrættet og sat ud indenfor projektområdet. Fra april til juni vil man derfor, på varme forårsaftener og –nætter, igen kunne høre løvfrøernes eksotiske kvækken.

Løvfrøen er en smuk lille frø, kun 3-5 cm lang. Den har en glat, lysende grøn ryg, en sort sidestribe og en lys bug. Løvfrøen yngler i lavvandede, solbeskinnede, varme søer, og den opholder sig ellers i vegetationen i solrige skovbryn, levende hegn og brombærkrat.
Da løvfrøen og de andre sårbare paddearter ikke tåler, at der er fisk i søerne, er det forbudt at udsætte fisk i søerne, ligesom den totalfredede løvfrø ikke må indsamles.

I projekt-området kan du finde løvfrø, stor vandsalamander og spidssnudet frø, som alle er omfattet af EU-Habitatdirektivets særlige beskyttelse. Man kan også opleve butsnudet frø, skrubtudser, lille vandsalamander, snoge, stålorme og et rigt insekt- og fugleliv.

– Vi håber, at padde-søerne kan bidrage til rigtig mange gode naturoplevelser i Fredericia. Derfor markerer Fredericia Kommune afslutningen onsdag 19. august kl. 14 på Trelde Næs, hvor der vil være taler ved formand for Miljø- og Energiudvalget Christian Bro, samt ved Peer Ravn fra Rana-Consult, der har stået for etableringen af padde-søerne, oplyser Fredericia Kommune.

Fredericia Kommune  byder på kaffe og kage samt øl og vand på dagen.