Frivilligt Drenge-og Pige-Forbund, FDF har netop afholdt landsmøde. Et landsmøde der både bød på nytænkning og forandring, og en bekræftelse af, at det er vigtigt, vi holder fast og er forankrede i vores værdier.

For tredje gang var også de unge 15-18 årige inviteret med og havde tale- og stemmeret. De var engagerede i debatten både på og uden for talerstolen, og vi er i FDF stolte af, at vores ”ungdom nu til dags” kerer sig meget om fællesskabet, dialogen og demokratiet!

Flere store emner var på bordet. Skulle vi skifte navn fra Frivilligt Drenge- og Pige –forbund FDF, til slet og ret at hedde FDF? Skulle vi have ny beklædning, så en T-shirt eller hoodie kunne sidestilles med vores skjorte? Skulle vi have en ”FDF-pædagogik”? Hvad er vores udviklingsmål?

Vores navn

I daglig tale bruger vi kun ordet ”FDF”. Vi fortæller ude i verden, at vi har været til FDF, ikke at vi har været til ”Frivilligt Drenge-og-Pige forbund, FDF”. Alligevel blev beslutningen, at vi beholder det, som det er. Vores navn er en del af vores FDF-identitet og historie, og i fortællingen om FDF er frivilligheden vigtig. Vi er en organisation der kun kan eksistere, hvis der er frivillige nok – frivillige voksne med noget på hjerte. Vi er et forbund for ALLE børn og unge – drenge og piger.

Beklædning

I FDF er den blå skjorte vores forbundsdragt. Det er den, der viser vores tilhørsforhold. Den viser hvilken kreds vi er fra, hvilke mærker vi har taget, hvilke lejre vi har været på. Den fortæller os, hvad enten vi mødes på kryds og tværs ude i det danske land eller i vore eget kredshus, at vi deler fælles værdier og har en fælles fortælling. Nogle synes at skjorten kan være upraktisk. For varm om sommeren og for kold om vinteren. Et forslag gik derfor på, at en T-shirt eller en hoodie også kunne være en forbundsdragt, når blot farven var den samme og vores skjold var tydeligt. Diskussionen bølgede frem og tilbage mellem praktisk og fleksibelt eller ensartethed. Grundlæggende var der dog stor enighed om, at det er en god idé med flere beklædningsgenstande i vores skumringsblå farve. Skjorten er fortsat vores eneste officielle forbundsdragt, men der bliver produceret bl.a. T-shirt og hoodie så man kan vælge en mere praktisk beklædning, og stadig være i den korrekte skumringsblå farve. 

FDF-pædagogik:

Skal man være pædagog for at være leder i FDF? NEJ! Men vi vil gerne være mere tydelige omkring, hvordan vi møder børn og unge. Det endte med denne model:

 

Grundlag: FRIVILLIGHED MØDET
 

Principper:

Frivillige voksne leder børn og unge Børn, unge og ledere mødes ligeværdigt
Børn og unge oplever, at de kan få indflydelse og medansvar Børn og unge oplever at de er en del af noget større
Børn og unge får viden og færdigheder i fællesskabet Mødet er rammen for fællesskabet

 

De få ord står naturligvis ikke alene! Det er blot overskrifterne, men de giver forhåbentlig en idé om, hvilken vej vi gerne vil, og hvilke værdier vi har i vores samspil med børn og unge. I FDF er det voksne der leder børn, men med det udgangspunkt, at vi alle er lige, og alle har ret til indflydelse og ansvar. Vi er alle en del af et fællesskab, og i det fællesskab opnår vi viden og færdigheder, som vi kan bruge i andre af livets aspekter og sammenhænge.

Udviklingsmål

Udvikling er vigtig, men vigtigere endnu er det, at vi er fokuserede på HVAD og HVORDAN vi vil udvikle.

”Fællesskab og relationer” blev besluttet på sidste landsmøde, og delmålet for de næste 2 år, er det gode møde: I FDF mødes vi ugentligt, vi mødes på lejre, vi mødes i legen og vi mødes om opvasken. Vi mødes med hinanden og vi møder hinanden. Børn og unge mødes til FDF i et møde, hvor fællesskaber og relationer er i centrum!

”Fortællingen” er mål nr. 2. Alle os der er en del af FDF, ved godt hvem og hvad vi er, men vi skal blive bedre til at fortælle vores omverden, hvad det er vi gør, hvorfor vi gør det, og hvordan vi gør det. Forældre og alle vores samarbejdspartnere, det være sig kommunen eller skolen, skal vide hvad det er FDF kan, er og står for. Vi skal fortælle den gode historie. Både den der startede i 1902 med Holger Tornøe (FDFs stifter), og den der opstår hver gang børn og voksne mødes i et betydningsfuldt fællesskab.

”Børn i naturen” er det sidste mål. FDF ønsker at flere børn og unge oplever, undres over og passer på naturen. Det er næppe nogen hemmelighed, at børn og unge i højere grad end før oplever verden gennem en skærm. FDF vil gerne supplere det digitale med noget mere analogt. Vi vil gerne tilbyde børn og unge nogle attraktive aktiviteter udendørs. For de yngre børn kan det være at finde dyrespor i skoven eller slå smut ved stranden. For de større kan det være GPS-løb eller vandreture. Vi vil gerne give dem en forståelse for den verden, de er en del af, give dem lysten til at være nysgerrige og undersøgende, og ikke mindst passe på naturen og de ressourcer den indeholder.

Så hvordan udmønter alle de gode beslutninger sig så i vores kredse? Det er jo det vi skal hjem og finde ud af i kredsene. Noget vil man allerede nu opleve: Frivillige voksne med noget på hjerte, der leger og er i øjenhøjde med børn og unge, med respekt for, at det er den voksne der har ansvaret for relationen og fællesskabet! Spørg gerne ind, og vær nysgerrig på fortællingen om FDF, når du møder os – vi vil så gerne fortælle den gode historie! Når du møder os i naturen vil du se at vi bruger den, men ikke misbruger den. Snart vil du også se os i andet end forbundsskjorten, men du kan kende os på farven!

Fælles for alt hvad vi gør er, at det udspringer af FDFs ambition: At give børn og unge et ståsted at møde verden fra!