Selvom danske par er blevet bedre til at deles om opgaverne i hjemmet, er det stadigvæk mor, der træffer beslutningerne. Men hvorfor ikke bruge sommerferien på at tage et opgør med det skæve kønsrollemønster i familien, spørger familiestrateg og forfatter, Bo Bresson, som nederst giver tre gode råd til et mere ligeværdigt familieliv.

Der findes ikke noget omsorgsgen, som gør kvinden mere naturligt egnet til at have med børn at gøre – og derfor et der intet grundlag for mors monopol på lederrollen i familien. Så kontant er familiestrateg, Bo Bresson, som reagerer på et nyt engelsk studie fra University of Oxford, der netop afmonterer myten om, at mor har biologien på sin side. Studiet dokumenterer for første gang, at far – ligesom mor – undergår store hormonelle forandringer op til og efter fødslen: Forhøjet forekomst af kærlighedshormonet oxytocin op til fødslen og et fald i testosteronniveauet efter fødslen klargør far til omsorgsopgaven:

“Helt grundlæggende er det noget vrøvl at tale om et unikt omsorgsgen, der giver kvinden en særlig ret til at bestemme over børn og hjem. Fødsel og amning er i sagens natur kvindens område, men et barn har behov for mere end blot at blive født og ammet. Når der skal skiftes ble, puttes, trøstes, leges, læses højt og synges for mm., har far nøjagtig ligeså gode forudsætninger som mor, og barnet er bedst tjent med at have både en aktiv mor og en aktiv far. Tilknytningen til barnet afgøres ikke af køn, men af nær- og samvær. Heldigvis er der nu forskningsbaseret belæg for at afmontere myten om kvindens omsorgsgen, så vi kan få skabt reel ligestilling i hjemmet,” siger Bo Bresson og fortsætter:

“Vi nærmer os ligestilling, hvad familiens opgaver angår, men vi er langt fra ligestilling ift. beslutningerne, som mor stort set har monopol på. I den moderne familie må far hellere end gerne støvsuge, men det skal være på mors måde, og han skal ikke bilde sig ind, at han reelt har noget at skulle have sagt!”

På spørgsmålet “Hvem bestemmer mest i hjemmet?” (Gallup, 2016), svarer 43 procent ‘kvinden’, 47 procent ‘ved ikke’, mens kun 10 procent svarer ‘manden’. Tilsvarende undersøgelser har vist, at danske kvinder træffer godt 90 procent af de ledelsesmæssige beslutninger i hjemmet.

Medindflydelse skaber trivsel – også i familien
Får vi demonteret koblingen mellem køn og indflydelse i de danske familier, så baner vi samtidig vej for et mere harmonisk familieliv med to glade forældre, der byder ind ift. lyst og evner uafhængig af køn:

“For nyligt viste en undersøgelse foretaget af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter For Velværd, VIVE, at godt hver tredje dansker er utilfreds med deres parforhold (marts, 2018). Jeg er overbevist om, at en væsentlig del af denne utilfredshed skyldes ubalancerne i ansvarsfordelingen indenfor hjemmets fire vægge. Fra arbejdsmarkedsforskningen ved vi, at medindflydelse og trivsel hører uløseligt sammen. Det gør sig selvfølgelig også gældende i familien, og derfor fungerer forholdet mellem mor og far ikke, når far reelt refererer til mor,” forklarer Bo Bresson.

Få styr på rollefordelingen i sommerferien
Heldigvis er der masser af muligheder for at rette op på en skæv rollefordeling i familien, og her er sommerferien en kærkommen lejlighed, forklarer familiestrategen. Nedenfor giver han tre gode råd, som gør det muligt:

1. Drop aktivitetsræset i ferien og sæt fokus på familielivet
Mange danske familier har fuld fart på aktivitetsræset i ferien, men det er det stik modsatte, der er behov for. Ferietid handler om at lade op og bare være sammen, og det er en fantastisk mulighed for at få sat fokus på det gode familieliv. Sørg derfor for at sætte tempoet ned og få talt om, hvad det gode familieliv er for jer. Tag hellere end gerne børnene med i processen, for de er erfaringsmæssigt ret skarpe på, hvad et godt familieliv er. Er børnene små, kan I tegne det gode familieliv, bygge det i Lego eller tage til stranden og bygge det i sandet. Det behøver bestemt ikke at være kedeligt!

2. Afstem jeres – indbyrdes – forældreroller
Når I har klarlagt, hvad det gode familieliv betyder for jer, så tag en åben dialog om, hvilken rolle i hver især skaber mest værdi med som forældre ift. jeres fælles ambition. Undlad fuldstændigt at lade køn blive en del af samtalen, men fokusér alene på jeres respektive kompetencer og ønsker.

3. Tag de nye roller med ind i hverdage
Før man får set sig om, er det hverdag igen, og nu handler det om at få de nye roller til at blive en del af hverdagen ved at omfordele opgaverne og gøre hovedrent i aktiviteter og bekendtskaber, så alt det, der bare fylder tilværelsen op, sorteres fra. Sørg for med jævne mellemrum at gøre status over, om I fortsat er på rette spor med en rollefordeling, der bygger på egnethed og lyst – og ikke på køn!

Om Bo Bresson
Bo Bresson (civilingeniør, HD) er strategiekspert, familiestrateg og foredragsholder.

Bo Bresson er far til fem og gift med kulturskoleleder og forfatter Lene Rikke Bresson. Familien er bosat i Herning.

Læs mere om familiestrategi på familiestrategi.dk.

Bo Bresson har arbejdet med strategi i flere end 20 lande, i alle størrelser af virksomheder og i de fleste brancher – de erfaringer bruger han til at skabe det gode familieliv og WorkLife Balance på den intelligente måde.