Fredericia Dagblad bragte 2.6.2020 en artikel på baggrund af et projekt, som angiveligt kan få borgere med handicap i beskæftigelse. Projektet er gennemført af konsulenter fra Fredericia Jobcenter som med økonomisk støtte fra Statens Satspuljemidler har udarbejdet projektet og nu er på vej til også at have gennemført dette. Af artiklen fremgår det, at der her er tale om en stor succes og at flere handicappede borgere i Fredericia er kommet i beskæftigelse, nogle endda uden økonomisk støtte. Ligeledes fremgår det af artiklen at hele 398 borgere er blevet screenet til projektet samt at arbejdsmetoden som er udviklet gennem projektet, fremadrettet vil blive del af driften på Fredericia Jobcenter.

Peder Tind fra Venstre og nuværende formand for Social og Beskæftigelsesudvalget er en af de interviewede personer til artiklen.
Projektet vedr. indsatsen for at få borgere med handicap ind på arbejdsmarkedet blev ligeledes forelagt Handicaprådet på et møde d.11.6.2019, hvor også Peder Tind deltog. Ved denne lejlighed blev der bl.a spurgt ind til, hvem personerne som endte med at blive deltagere i projektet var, og om der var tale om et projekt, hvor borgere med handicap havde fået mulighed for at kunnet melde sig til som deltagere.

Af besvarelsen af disse spørgsmål på mødet fremgik det: at deltagerne i projektet var nøje udvalgt (screeningen af de 398) blandt ledige tilknyttet Fredericia Jobcenter, -at der var tale om forsikrede ledige, som havde nogle skavanker / funktionsnedsættelser, som gjorde det svært for dem, at vende tilbage til beskæftigelse på de områder, hvor de tidligere havde været beskæftiget. Der var altså ikke umiddelbart ikke tale om borgere med handicaps i gængs forstand, som via projektet var kommet i beskæftigelse.

Det er super fint, hvis nogle ledige er kommet job, men er det ordentligt og inden for lovens rammer og intentioner, at bruge Satspuljemidler, bevilget af staten til indsatser for udsatte borgere, på denne måde? Er det rimeligt at fremstille projektet som en vej ind på arbejdsmarkedet for handicappede borgere?

I SF går vi ind for, at vi i Danmark skal have et rummeligt arbejdsmarked, og den eksisterende lovgivning giver for nuværende nogle muligheder bl.a. i form af revalidering,- omskoling og uddannelse, en metode der er ganske god evidens for virker, også på lidt længere sigt! For borgere med handicap, der er tilkendt pension, er der bl.a. mulighed for at komme i skånejob, hvor kommunen yder et tilskud til lønnen. Ingen af disse to metoder er særligt flittigt brugt i Fredericia Kommune.

Nu kommer der jo nok ikke en Britta sag ud af denne kreative brug af Satspuljemidlerne, men ærlig talt, burde Byrådet ikke overveje at aflevere pengene til Staten igen, således disse kan gå til de formål, som de tænkt til? Bør Udvalget ikke over for Handicaporganisationerne redegøre for de reelle muligheder for at få hjælp til at komme i job?

Connie Maybrith Jørgensen
Havepladsvej 142, Fredericia
Næstformand SF og medlem af Handicaprådet.

5 KOMMENTARER

 1. Ja, jeg undres også over highllight af dette projekt. Det har været i gang rigtig længe og jeg bemærker at det er jobcenterets egen screening af borgerne, der så bliver til en succes! Men det forklarer hvorfor jeg ikke har kunnet få hjælp til nogle borgere, der absolut var berettiget til “job på særlige vilkår”.
  De seneste år har jeg måttet gøre brug af “KLAP-job”, som er en LEV-styret, satspuljeorganisation, der har til formål at hjælpe borgere (og ikke kun LEV-borgere) i job på særlige vilkår. Det handler om Fredericia-borgere.
  Jeg må da også efterlyse resultater af det highlightede projekt Code og Care der i det sene efterår, med en Steffen Brandt koncert, skaffede 80 arbejdspladser til mennesker der havde det svært på arbejdsmarkedet. Det var hvad offentligheden blev meddelt. Jeg møder de mennesker der kunne profitere af denne indsats – de har intet mærket eller hørt.

 2. Som næstformand i Handicaprådet vil jeg understøtte dette.
  Samtidig vil jeg gøre opmærksom på at Handicaprådet meget lidt bliver inddraget, end ikke altid informeret.

  • Connie Maybrith Jørgensen skriver at Handicaprådet har fået det fortalt ? så hvad er problemet ?

   Connie fra SF har været vågen, draget en politisk konklusion og har oplyst det for borgerne, det har du som Næstformand derimod ikke just taget initiativ til.

 3. Hvor det fortsat ligner de kommunalbetale aviser blot at tale byen op med den halve sandhed. Fredericia bliver diktatorisk styret, præcist som man oplever det af Mette Frederiksen på Christiansborg, hvor Danmark på et år er blevet en overvåget politistat med en diktator. Borgerne bliver holdt uden for, og der fortælles om store og fantastiske resultater i byen, men de er godt nok svære at få øje på. Fredericia har altid været gode til at søsætte masse af skibe, men det er sjældent, de kommer i havn, hvilket har kendetegnet mange projekter.

Leave a Reply