Detailomsætningsindeks december 2020

Detailsalget faldt med 7,7 pct. fra november til december, når man korrigerer for prisudvikling, sæsonudsving og effekten af handelsdage. I december blev detailhandlen pålagt en række restriktioner, hvilket bl.a. betød, at storcentre skulle lukke fra den 17. december, mens alle øvrige detailbutikker undtagen dagligvarebutikker og apoteker skulle lukke fra den 25. december. Det tyder således på, at disse restriktioner har påvirket detailhandlen. Faldet i omsætning skal dog også ses i lyset af, at detailsalget i de foregående måneder har ligget på et meget højt niveau. Omsætningen i december 2020 er således på niveau med december 2019. Ydermere er der ikke umiddelbart tegn på, at efterspørgslen efter forbrugsgoder er faldende. Købelysten er således faldet en smule i januar 2021, men adskiller sig ikke nævneværdigt fra efterårsmånederne i 2020, se Nyt fra Danmarks Statistik 2021:21.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks.

Stor tilbagegang for beklædning og andre forbrugsvarer

Det samlede fald i detailomsætningen dækker over mindre salg af beklædning mv. og andre forbrugsvarer. Salget af andre forbrugsvarer faldt således med 11,0 pct., mens tøjsalget faldt med 28,4 pct. fra november til december. Salget af fødevarer og andre dagligvarer steg med 0,5 pct. fra november til december.

Detailsalget i december 2020 på niveau med december 2019

Hvis man udelukkende korrigerer for prisudvikling, var detailomsætningen i december 2020 1,0 pct. højere end i december 2019. Omsætningen i varegrupperne andre forbrugsvarer og fødevarer og andre dagligvarer var hhv. 5,0 pct. og 2,0 pct. højere i december 2020 end december 2019. Omsætningen af beklædning mv. var 23,3 pct. lavere.

Supermarkedernes omsætning stiger efter restriktioner i detailhandlen

Mens den samlede detailhandel gik betydeligt tilbage i december, viser stregkodedata, der også anvendes i produktionen af forbrugerprisindeksene, at de største supermarkedskæder havde en høj omsætning efter nedlukningen af store dele af den øvrige detailhandel. Supermarkedernes omsætning i ugerne 52 og 53 var således markant højere end i de samme uger i 2019.

Danskerne handlede især flere varer fra gruppen andre forbrugsvarer i supermarkederne efter indførslen af de nye restriktioner i detailhandlen. Denne varegruppe indeholder bl.a. elektronik, møbler og andre større forbrugsgoder. I uge 52 i 2020 omsatte supermarkederne for 12,5 pct. mere i denne varegruppe end samme uge i 2019, mens omsætningen i uge 53 var 28,7 pct. højere end i uge 1 2020.

Detailomsætningen i supermarkedskæder dækket af stregkodedata fordelt på varegrupper. Procentvis ændring i forhold til samme uge året før<span data-footnoteref='NoteId1'><span class='oppetekst'>1 </span></span>

Kilde: Særkørsel på stregkodedata fra udvalgte supermarkedskæder med henblik på udarbejdelse af eksperimentel statistik.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 2020 2020
 Juli
 
Aug.
 
Sept.
 
Okt.
 
Nov.*
 
Dec.*
 
 Juli
-sept.
Okt.
-dec.*
 indeks, 2015 = 100
Detailhandel i alt110,6109,4108,1117,5113,9105,1 109,4112,2
Fødevarer og andre dagligvarer102,7102,8101,7105,1102,3102,8 102,4103,4
Beklædning mv.90,993,889,599,998,670,6 91,489,7
Andre forbrugsvarer123,3119,8119,0134,3129,4115,2 120,7126,3
 procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder
Detailhandel i alt-1,1-1,1-1,28,7-3,0-7,7 1,52,5
Fødevarer og andre dagligvarer-1,30,1-1,13,4-2,70,5 -1,31,0
Beklædning mv.-0,93,2-4,611,7-1,3-28,4 30,8-1,9
Andre forbrugsvarer-1,0-2,9-0,712,9-3,6-11,0 0,14,7
* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 20192020 20192020
 Okt.
 
Nov.
 
Dec.
 
Okt.
 
Nov.*
 
Dec.*
 
 Okt.
-dec.
Okt.
-dec.*
 indeks, 2015 = 100
Detailhandel i alt102,4111,6125,0116,4118,5126,3 113,0120,4
Fødevarer og andre dagligvarer97,2100,8113,4104,7100,2115,6 103,8106,8
Beklædning mv.94,498,1123,4106,198,994,6 105,399,9
Andre forbrugsvarer109,6126,0137,6131,0142,1144,5 124,4139,2
 procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før
Detailhandel i alt1,2-0,0-0,513,76,21,0 0,16,6
Fødevarer og andre dagligvarer0,41,0-0,17,7-0,62,0 0,42,9
Beklædning mv.2,0-3,5-6,612,40,8-23,3 -3,2-5,1
Andre forbrugsvarer1,7-0,20,419,512,85,0 0,611,9
* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks.
0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer