Falck var uforstående over for, at selskabet og dets medarbejdere ikke fik højere karakterer for kvalitet og leveringssikkerhed i sommerens ambulanceudbud i Region Syddanmark. Derfor valgte Falck at indgive en klage og lade Klagenævnet for Udbud vurdere bedømmelsen, som betød, at to andre selskaber vandt regionens udbud af ambulancedriften. Klagenævnet har nu afgjort, at Falck ikke får medhold.

”Vi var godt klar over, at Klagenævnet for Udbud kun sjældent tilsidesætter udbyderes faglige skøn. Men af hensyn til senere udbud ønskede vi en juridisk afklaring af en række forhold. Den er vi tilfredse med at have fået, og vores jurister går nu i gang med at nærlæse kendelsen”, siger redningsdirektør Lars Vester.

Siden Falck indleverede sin klage til Klagenævnet for Udbud, har yderligere to regioner, Region Hovedstaden og Region Sjælland, gennemført udbud af ambulancedriften. Dermed har alle danske regioner haft deres ambulancetjeneste i udbud og i den forbindelse bedømt Falcks kvalitet og leveringssikkerhed.

”Vi kan konstatere, at Region Syddanmark har bedømt vores indsats betydeligt ringere end samtlige andre regioner. Uagtet at klagenævnet ikke går i rette med Region Syddanmarks skøn, undrer regionens bedømmelse os nu endnu mere. For vores reddere i Region Syddanmark har jo modtaget samme solide uddannelse og har samme høje kvalifikationer, som deres Falck-kolleger i resten af Danmark”, siger Lars Vester.

I Region Syddanmark scorede Falck 71 procent af det maksimalt mulige antal point på kriteriet ”Kvalitet”. Til sammenligning lå kvalitetsbedømmelsen på 85 procent eller højere i de øvrige regioner.

Og når det gælder kriteriet ”Leveringsikkerhed” scorede Falck blot 65 procent i Region Syddanmark, mens bedømmelsen af det samme kriterium lå mellem 90 og 100 procent i de øvrige regioner.

Selv om Falck fra 1. september ikke længere skal varetage ambulancetjenesten i Region Syddanmark, fortsætter Falck med alle sine øvrige ydelser i regionen, herunder autohjælp, boligredning, alarm, brandtjeneste og sundhedsydelser.

Region Syddanmark: Vi er tilfredse med afgørelsen
Klagenævnet for Udbud har i dag afvist den klage, som Falck har indgivet over Region Syddanmarks ambulance-udbud. Region Syddanmark er tilfreds med afgørelsen.

I august 2014 vandt BIOS Ambulance Service Danmark A/S og Responce A/S opgaven med at køre ambulancer i Region Syddanmark fra 1. september i år, fordi de to selskaber kom med de mest fordelagtige tilbud set ud fra en samlet vurdering af økonomi, kvalitet og leveringssikkerhed. Det betyder, at BIOS og Responce overtager opgaven fra Falck, som i dag kører alle ambulancerne i regionen.

Først i september 2014 klagede Falck til Klagenævnet for Udbud over regionens beslutning. Klagenævnet har nu behandlet sagen, og har i dag afvist Falcks klage.

– Vi er selvfølgelig tilfredse med, at klagenævnet har afvist Falcks klage. Det viser, at vi har fulgt de regler, der er omkring et udbud. Og at vi har givet alle, der bød på opgaven med at køre vores ambulancer en fair og korrekt vurdering af deres tilbud. Det korte af det lange er, at Falcks tilbud var for dyrt her i regionen, siger formanden for det præhospitale udvalg i Region Syddanmark Thyge Nielsen (V).