Forside Fredericia Fakta om forslag til fredning af Trelde Skov

Fakta om forslag til fredning af Trelde Skov

DEL
Foto: Matthias Niels Runge Madsen, Fredericia AVISEN

Det sidste mange måneder har Treldeskoven skabt lokal debat, og der debatteres for og imod fredning af skoven. Nu tager Karsten Enggaard, Formand for Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia, bladet fra munden og svarer igen på et læserbrev fra Kenny Bruun Olsen (V).

Danmarks Naturfredningsforening har ingen magt til at frede eller ekspropriere noget som helst. Det kan ikke passe, at byrådsmedlem Kenny Bruun Olsen ikke er bekendt med det.  En fredning kan kun gennemføres af et fredningsnævn. DN har alene retten til at foreslå et område fredet. Det lokale fredningsnævn har en dommer som formand. Yderligere sidder bl.a. Flemming Davidsen, Janderup udpeget af miljøministeren og John Nyborg fra Fredericia. Det er alene personerne i fredningsnævnet, der bestemmer, om et areal skal fredes eller ikke fredes.

Kenny Bruun Olsen har helt ret i, at der skal være en konkret aktuel eller potentiel trussel mod værdierne i et område, for at det skal kunne fredes. Desværre er det netop tilfældet med Treldeskovene. De sårbare arter i skoven er afhængige af en skånsom drift, der giver et stabilt skovklima og egnede levesteder. Sådan er skovene blevet drevet gennem generationer; men inden for de sidste 50 år er den moderne skovdrift blevet almindelig. Store områder i den ellers fantastiske skov er nu en ensartet dyrket skov med træer af samme art og med samme alder. Det effektive skovbrug rydder store områder og genplanter med monokultur i Trelde Skov. Heldigvis er der områder, hvor der stadig er varieret skov med mange arter og stor naturværdi. Og heldigvis er der skovejere, der driver skoven på fornuftig vis med plukhugst og naturlig opvækst, der styrker biodiversiteten og mangfoldigheden. Det er nu, vi skal sikre naturværdierne, inden de forsvinder.

Kenny Bruun Olsen synes at misforstå betegnelsen ”fredsskov” og opfatter den som beskyttet natur. Fredsskov betyder udelukkende, at skoven er reserveret til skovdrift og produktion af træ. Naturen i skovene er altså ikke beskyttet selvom at skovene er ”fredsskov”.

Kenny Bruun Olsen har også ret i, at der fortsat skal betales ejendomsskat, hvis Fredningsnævnet beslutter at frede Treldeskovene. Han glemmer dog at nævne, at der vil blive udbetalt erstatning svarende til den eventuelle nedgang i handelsværdi for den pågældende ejendom. Hvis ejendommen falder i værdi kan ejeren efterfølgende tale med Skat om, at ejendomsskatten bliver nedsat tilsvarende.

Endeligt insinuerer Kenny Bruun Olsen, at Danmarks Naturfredningsforening er partipolitisk. Den påstand køber jeg ikke. DN er naturens stemme på tværs af partifarve. Foreningen har gennem mere end 100 år arbejdet på at beskytte vores natur i Danmark. Og jeg vil således også opfordre alle til at deltage på det offentlige møde og være med til at finde ud af, hvordan vi bedst muligt bevarer de unikke naturværdier i Treldeskovene, skriver Karsten Enggaard Formand for Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia.

https://www.gfforsikring.dk/kontakt-gftrekantomr%C3%A5det