Familiefaren, der har to døtre og ønsker at blive borgmester, havde i de yngre år en stor politisk interesse, som resulterede i, at han læste en bachelor i statskundskab i Odense. Det var ikke ensbetydende med, at han skiftede postnummer, da han blev boende i Fredericia og pendlede frem og tilbage. En rutine som han ikke anså som en udfordring, selvom at tendensen både dengang og nu er at flytte til storbyerne som ungt menneske.

– Jeg hylder friheden til at vælge den vej, som man har lyst til. Men det er klart, at jeg er en stor fæstningsdreng, og derfor er det vigtigt for mig at gøre så meget, vi kan, for at styrke byen. Jeg pendlede til Odense, hvilket man sagtens kunne. Men det vil være en drøm for mig, hvis man en dag også ville pendle til Fredericia for at studere, siger Peder Tind.

Han har forståelse for, at mange unge vælger at flytte til storbyer, men det er også en central opgave for ham at skabe interessante ungdomsmiljøer i byen. Dertil fremhæver han sin kollega i Venstre i Fredericia, Pernelle Jensen (V), for at forsøge på netop det. Ifølge ham har hun haft det højt på hendes politiske dagsorden, da hun gerne vil gøre Fredericia til en større uddannelsesby. Borgmesterkandidaten for det borgerlige parti lægger op til at gøre en ihærdig indsats for ungdomsmiljøer, på bosætning og uddannelse, da Peder Tind mener, at det er en måde at gøre det til en attraktiv uddannelsesby:

– Jeg glæder mig over, når Fredericia kommer i centrum for noget godt, og når der kommer flere tilflyttere til byen. Jeg elsker at høre om succeserne fra vores lokalsamfund, hvilket kan være, at FC Fredericia klarer sig godt i ligaen, en beskæftigelsesminister fra Frankrig som besøger vores uddannelsescenter, eller når man taler om Fredericia, som en by, man vælger til. Det gør mig stolt som fæstningsdreng.

Han var super interesseret i politik, samfund og historie, før han kom i gang med statskundskab på universitetet. Som 18-årig var han en del af et fortagende, som tog udgangspunkt i demokrati og politiske processer i byen, hvilket han var en del af i flere år.

Han var involveret i meget ungdomspolitik, hvor han og andre unge mennesker fik lov til at præge udfoldelsen af gasværksgrunden i midtbyen. Politikerne brugte de unge som sparringspartnere og fik deres inputs i forhold til, hvordan gasværksgrunden skal se ud.

– Jeg siger nogle gange til min egen datter, når de bruger gasværksgrunden til gymnastik, at det er noget, som din far har været med til at byde ind på, siger Peder Tind og eftersøger den samme interaktion mellem politikere og borgerne, herunder de unge. I hans sene teenagerår var der et markant fokus på borgerinddragelse og politisk ungdomskultur, hvilket han savner at opleve i dag.

Han var en del af en lille drengegruppe, som spredte forskellige politiske budskaber ud i adskillige fora. De var politisk aktive og debatterede rundt om på byens skoler, selvom at de ikke var politisk enige.

Men de brugte dialog og sammenkomster til at etablere nogle sociale relationer, hvor de særligt gjorde brug af Ungdomshuset for at diskutere specifikke samfundsmæssige problemstillinger.

Den lille gruppering bestod af chefredaktør for Avisen, Andreas Dyhrberg Andreassen, folketingsmedlem for Socialdemokratiet, Rasmus Stoklund, daværende Fredericia-borgmester, Thomas Banke og Frederiksbergs borgmester, Simon Aggesen.

– Det var fedt at sige ’’Jeg går til politik’’, når andre siger, at de går til sport. Man glemmer nogle gange, at politik indeholder et stort socialt aspekt, selvom at det er et område, hvor der skal tages stilling til vigtige beslutninger og prioriteringer. Der er også den anden halvdel af det, som handler om det sociale, siger byrådsmedlemmet for Venstre i Fredericia.

Han ser de andre byrådsmedlemmer som sine kollegaer, hvor de indgår i en god relation med det samme overordnet mål: De vil alle sammen det bedste for Fredericia.

Han mener, at de fem ovenstående personer var med til at normalisere at drøfte politik i ungdomsårene i lokalområdet. Han ønsker at genskabe den ungdomskultur, hvor der er plads til, at de unge kan folde sig ud politisk og have andel i politiske beslutningsprocesser, som de havde i hans tid, hvor de var med til at bestemme gasværksgrundens ydre.

Det var en af de oplevelser, som vakte hans interesse for politik, hvor han i 2006 meldte sig ind i Venstre. Året efter besøgte hans kone og ham Zambia, og der blev de fanget af udvikingsarbejdet. De flyttede nemlig til landet i 2009, hvor de boede indtil 2014.

– Det var vildt spændende, og det var en videreførsel af vores sociale engagement. Vi havde ikke børn på det tidspunkt, så vi var relativt frie til at gøre det. Jeg lærte meget. Det at bo i en anden verdensdel var stort. Anitha arbejdede og underviste som sygeplejerske, og jeg drev en række microprojekter i lokalsamfundet. Vi hjælper stadig hundredevis af kvinder dernede med microprojekter. Det har været skønt at være med til at sætte det i gang. Der kommer mine liberale værdier ind – hjælp til selvhjælp. De får redskaber, der skaber grobund for en forretning. Det giver en stolthed ved at have gjort noget selv for andre, siger han. I den periode var han ikke politisk aktiv, og i stedet var ønsket om at bo i et andet land og gøre en stor forskel større end de politiske aktiviteter.

Hans lyst for at gøre noget for socialområdet blev større efter opholdet i det afrikanske kontinent, og i den tid lærte han særligt, at man skal være taknemmelig for de muligheder og demokratiske spilleregler, som man har i Danmark.

For ham var det ikke svært at flytte tilbage til fæstningsbyen, selvom de fem år i udlandet havde givet ham nye perspektiver, og derfor blev Zambia deres andet hjem.

Tilvænningen under de danske forhold var rimelig simpel, da han fik et arbejde i Vejle som projektleder i Idræt og Kultur. Året efter blev han formand for Venstre i Fredericia, og derefter accelerede de politiske aktiviteter med høj fart. Han er i dag byrådsmedlem i fæstningsbyen, og samtidig sidder han i nogle væsentlige udvalg i kommunen.

Han er formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Helhedsplansudvalget og Sundhedsudvalget, og fællesnævneren for disse udvalg er det store fokus på mennesket. Han er nemlig optaget af det sociale område, hvilket går i tråd med hans personlige værdier og Venstres politik.

– I partiet går vi meget op i, at man har den ultimative frihed som individ til at selv vælge, hvad man vil. Derudover er det en stærk værdi for mig at holde hånden over dem, der har brug for det, samtidig med at give dem et venligt skub i den rigtige retning. Jeg er frisindet og tror meget på de frie valg, men jeg er også stor tilhænger af et godt og socialt sikkerhedsnet, siger Peder Tind.

Dermed er jobcenteret et vigtigt område for den 40-årige politiker, da det ifølge ham skaber et rummeligt arbejdsmarked. Det handler for ham om at hjælpe mennesker med at komme videre i livet, da man nogle gange kommer til faser i livet, hvor tilværelsen bliver stillestående.

– Det er vigtigt at huske på, at vi alle kan ende med at være udsat eller være arbejdsløs. Derfor skal man investere i mennesker, fordi det kan resultere i en win-win situation for borgeren og samfundet. Borgeren får et job, som vedkommende er glad for, og på den anden side får samfundet gavn af borgerens indsats igennem arbejdskraft og skatter, siger han.

Partiets seneste valgoplæg ’’Et menneskeligt Fredericia i vækst’’ tager udgangspunkt i at investere i jobcentre, og derfor går Venstre i Fredericia til kommunalvalget med det store budskab, at de ikke kommer til at spare på beskæftigelsesområdet. Ifølge Peder Tind har de fire år i byrådet i Fredericia lært ham, at mennesker har hver deres historie og situation, hvilket har gjort ham dedikeret til arbejdet i at få flere mennesker i beskæftigelse.

– Det fedeste ved at være i byrådet er, at man kan træffe nogle beslutninger og bestemme i hvilken retning Fredericia skal gå. Man har en privilegeret mulighed for at bestemme nogle ting, som har indflydelse på borgernes hverdag. For mig handler det om at videreudvikle vores skønne by og fortsætte væksten, da vi har så meget uforløst potentiale, uddyber han.

Derfor ønsker Peder Tind at være borgmester i barndomsbyen, Fredericia, fordi han har store politiske ambitioner for, hvad der skal gøres i fremtiden. Han vil i fællesskab med byrådskollegaerne, erhvervsfolk og andre relevante partnere træffe nogle beslutninger, som fortsat sætter Fredericia på landkortet, når man taler om vækst.

Som han selv beskriver det, så vil det være en drøm, der går i opfyldelse, hvis det fredericianske flertal i november vælger Venstre til at overtage borgmesterposten.

– Jeg er optaget af at tale vores by op, og derfor har vi i Venstre lagt nogle visioner for bosætningen, skatte og afgifter, samtidig med at vi har husket det menneskelige aspekt i vores politik. Man kan ikke spare sig til vækst, så jeg går til valg på at investere i mennesker. Vi skal turde at være ambitiøse, siger Venstres formand i fæstningsbyen.

Han mener, at der har manglet nogle politiske visioner siden årsskiftet, og dem er han klar til at vise fredericianerne, at der er i form af Venstres valgoplæg, der tager udgangspunkt i de næste fire år.

Et centralt element ved deres valgoplæg er, at de går ind for mere åbenhed i den forstand, at borgmesteren kommer mere i dialog med den enkelte borger. Det første han vil gøre som borgmester er at åbne borgmesterkontoret hver tirsdag fra 10-12, hvor borgerne har mulighed for at komme i dialog med borgmesteren og komme med tanker og ideer til, hvad der kan gøres for byen.

– For mig er det vigtigt at se borgerne i øjnene, og derfor skal fredericianerne have mulighed for at stille de spørgsmål, som de har brug for at spørge om. De skal inddrages i højere grad, og vi kan gøre mere, og vi skal gøre mere, siger borgmesterkandidat for Venstre i Fredericia, Peder Tind.

For ham handler det ikke kun om at deltage i udvalgsmøder og sætte et budget, da en borgerinddragende proces ifølge ham er et gensidigt ønske fra politiske aktører og borgere i fæstningsbyen. Således håber han på, at han og Venstre får et godt valg, hvor de vil have fokus på det politiske indhold frem for at fokusere på enkeltsager, som byrådet har været præget af i den igangværende valgperiode.

– Vi går til valg på at finde løsninger, så man vil se Venstre gå efter bolden, selvom der har været nogle huller i osten, som man kunne bruge energi på. Men det gør vi ikke, da Venste i Fredericia vil vise fredericianerne, at der er alternativ til den socialdemokratiske borgmester i byen. Det vil vi gøre ved at præsentere vores valgoplæg og udelukkende fokusere på det politiske indhold, så vælgerne får et indtryk af, hvad Venstre går til valg på, uddyber han.

Til sidst fremhæver han, at Venstre har 13 forskellige kandidater, der stiller op til byrådet, og ligheden for dem er, at de vil male Fredericia blå. Kandidaterne vil gerne markere sig og udtrykke, hvad de har på hjertet. Han erkender også, at det bliver en tæt valgkamp, hvor dem, der kan levere morgendagens resultater bedst, også er dem, som vil klare sig bedst på valgdagen.