Fredericia har en unik historie trods sin i global kontekst unge alder. Fredericias volde og fæstning fortæller en enestående militærhistorie, som har inkluderet strigheder, krige, gennemtænkt arkitektur, strategier og kærlighed. I dag elsker byens borgere og gæster at gå ture på det imponerende voldanlæg med strand, by og natur helt tæt på. Men det var ikke nok til at komme på kulturministerens liste over de bud, der sendes videre til ansøgningsrunde om optagelse på FN’s verdensarvsliste. 

I budgettet for 2017 besluttede Fredericia Byråd, at man ville undersøge muligheden for at få Fredericia Vold optaget på FN’s verdensarvsliste. Da Kulturministeren i efteråret indbød kommunerne til at komme med bud på nye emner til listen, søgte Fredericia Kommune om optagelse.

Fæstningsbyen Fredericia, Fredericia Vold.
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.

Slots og Kulturstyrelsen præsenterede i foregårs de nye på listen, men der blev ikke plads til Fredericia i første omgang, som vi skrev her på Fredericia AVISEN.

Slots – og Kulturstyrelsen har ved indstillingen til kulturministeren lagt til grund, at kun emner, der har meget høj sandsynlighed for at blive optaget på verdensarvslisten, optages på den såkaldte tentativliste. Dette har blandt andet omfattet følgende principper:

• Forslaget skal repræsentere værdier af universel karakter, dvs. lokalitetens betydning skal række ud over det rent nationale.

• Forslaget skal tilføre den eksisterende verdensarvsliste væsentlige nye værdier.

• Den lokale opbakning, og organisation skal være til stede. Den lokale opbakning er en forudsætning og en verdensarvsnominering er yderst ressourcekrævende, hvilket stiller krav til både organiseringen og finansieringen.

Der findes andre fæstningsbyer i Europa fra samme periode, som er mere intakte, hvor også bygninger er bevaret. Som følge heraf har kulturministeren besluttet, at Fæstningsbyen Fredericia ikke bliver optaget på tentativlisten.

Fæstningsbyen Fredericia, Fredericia Vold.
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.

Det ærgrer Inger Nielsen fra Dansk Folkeparti.

“Det er med største beklagelse, at Dansk Folkeparti læser afslaget fra styrelsen. At Fredericia Voldanlæg ikke skulle være unik, har vi svært ved at forstå. Fredericia Voldanlæg betegnes som et af Nordeuropas bedst bevarede,” siger Inger Nielsen og fortsætter:

Fæstningsbyen Fredericia, Fredericia Vold.
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.

“Dansk Folkeparti giver ikke op af den grund, vi vil nu arbejde med Fæstningscentret og ser frem til at projektet realiseres.
Dansk Folkeparti vil i de kommende budgetforhandlinger forsøge at få afsat mere økonomi til udarbejdelse af projektet. Nu ser vi frem til, at høre mere om arbejdet i arbejdsgruppen for Fæstningscentret. Det er ærgerligt, men Dansk Folkeparti vil nu sammen med det øvrige byråd, ser hvor vi kan lande ansøgningen om optagelse som verdensarv.”

Fæstningsbyen Fredericia, Fredericia Vold.
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.

Baggrund
Kulturminister Mette Bock inviterede i december 2017 Grønlands selvstyre, Færøernes hjemmestyre, kommuner, statslige og statsanerkendte museer, universiteter og udvalgte interesseorganisationer til at sende forslag til at blive optaget på UNESCOs verdensarvsliste.

Der kom i alt 13 forslag, og nu har kulturministeren afgjort, at i alt tre forslag skal have plads på Rigsfællesskabets tentativliste og dermed mulighed for at arbejde videre mod en konkret verdensarvsnominering i denne indstillingsrunde.

Vejen fra optagelse på UNESCOs tentativliste til en konkret verdensarvsnominering kan tage flere år, og der er ikke nogen garanti for optagelse på verdensarvslisten. Den beslutning ligger hos UNESCO verdensarvskomitee. Der er i øjeblikket optaget 1073 steder på verdensarvslisten, og hvert år behandler komiteen maksimalt 35 ansøgninger fra lande over hele verden.

Annonce