Siden 2009 er antallet af ældre over 75 steget med en tredjedel. Alligevel er antallet af social- og sundhedsmedarbejdere gået ned. I Fredericia er tendensen den samme. En opskrift på problemer, siger sektorformand hos FOA. De fredericianske politikere er klar over problemet og arbejder på at løse det.

I Fredericia er der siden 2009 kommet 1354 flere ældre over 75 år, hvilket er en stigning på 38 procent. Samtidig er 5 procent færre medarbejdere end i 2009. Det betyder også mindre tid til den enkelte borger.

Lars Ejby Pedersen (A) Foto: Thomas Lægaard/Fredericia AVISEN)

Lars Ejby Pedersen: FOA har en pointe – og vi arbejder allerede på at løse udfordringerne

“Jeg er enig med FOA i problemstillingen. Jeg synes også, at vi allerede gør en stor indsats for Fredericia i den forbindelse. Vi gør meget for at hverve medarbejdere til området. Vi bliver ældre og ældre, hvilket betyder, at kravet til flere medarbejdere er stigende, samtidig med, at vi har en nedgang i ansøgningen på 40 procent på Social- og Sundhedskolen i Fredericia, hvilket er et kæmpe problem,” siger Udvalgsformand for Senior- og Handicap Lars Ejby Pedersen (A).

På trods af udfordringerne mener Ejby Pedersen, at der gøres noget:

“Vi har et stort fokus på området, og er meget optaget af at sikre en ordentlig og god ældrepleje i kommunen, hvorfor jeg også er glad for, at vi tværfagligt tænker i nye løsninger, så det bliver attraktivt at uddanne sig til feltet. Det er også et område, hvor vi er villige til at investere. Vi ligger højt i placeringen nationalt, når vi ser på, hvad vi bruger på vores ældreindsats. Sidste år fandt vi 20 millioner ekstra til hele området, så det er klart et område, som vi har topprioritet på,” fortsætter Ejby.

Pernelle Jensen (V), Uddannelsesudvalgsformand i Fredericia Kommune. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.

Pernelle Jensen: Vi har igangsat mange projekter

Også Venstre retter blikket mod den fortsatte udvikling i antallet af ældre i Danmark:

“Det er en tendens, vi ser mange steder i Danmark, også i Fredericia, hvor befolkningstallet udvikler sig i den retning. Vi ved også, at tendensen vil fortsætte, hvorfor vi sidste år igangsætte en række projekter i et tværgående udvalgssamarbejde mellem Senior/Handicap og Uddannelsesudvalget. Projekterne skal sikre, at der er hænder nok til fremtiden, hvor vi ved, at der kommer flere ældre og færre til at løse de opgaver, der følger med. Derfor vil vi gerne tiltrække flere til SOSU-uddannelserne,” siger Formand for Uddannelsesudvalget, Pernelle Jensen (V) til AVISEN og fortsætter:

“Det skal være attraktivt at uddanne sig i Fredericia, og ikke mindst at arbejde i Fredericia Kommune. Derfor har vi blandt andet igangsat det pilotprojekt, jeg fortalte om den anden dag, hvor vi giver mulighed for en voksenelevplads med løn. Det er kandidater, der har været på arbejdsmarkedet, men gerne vil omskoles. Via denne ordning får vi nogle af de mennesker, som kan hjælpe på de kommende års udfordringer, til at arbejde i sektoren, hvilket ellers kunne være svært, hvis de skal gå fra en normal løn til elevløn. Derudover er det som sagt et afkortet forløb. De faktorer gør det nemmere at skifte branche. Vi har valgt at gøre det samme i år. Samtidig bruger vi meget tid på at fortælle de unge, at der findes alternativer til de gymnasielle uddannelser. Vi har også fået 10.PRO, som kan være med til at vise de mange muligheder, inden man træffer sit valg.” 

Antallet af ældre plejetrængende danskere er steget støt de sidste 10 år. Og vil fortsætte med at stige så langt statistikken strækker. På trods af dette falder antallet af social- og sundhedsassistenter og -hjælpere i kommunerne.

I Syd- og Sønderjylland har Tønder kommune oplevet en stigning i antallet af ældre over 75 år på over 20 procent siden 2009. I den samme periode er antallet af social- og sundhedsmedarbejdere faldet med 18 procent.

Det er en helt uholdbar løsning, mener formanden for social og sundhedssektoren i FOA, Torben Klitmøller Hollmann.

”Der er mange vigtige elementer, når man skal skabe en tryg og god ældrepleje. Men helt fundamentalt begynder det med mennesker, dygtige ansatte, der har frihed og mulighed for at tilbyde de ældre den hjælp de har krav på og behov for. De her tal er jo hul i hovedet. Det er en opskrift på problemer, når man skærer i antallet af ansatte mens mængden af borgere bare vokser,” siger Torben Hollmann.

Susanne Eilersen (O) Foto: Thomas Lægaard – Fredericia AVISEN

Dansk Folkeparti: Fokus på rekruttering

“Vi kender til problemstillingen. Det er en af de store ting, vi står overfor i Fredericia og Danmark. Vi følger naturligvis området tæt, og vil gøre alt for at skaffe flere hænder. Det handler i disse år om rekruttering, herunder også rekruttering af de rigtige medarbejdere. Det er et stort brændpunkt i fremtiden, at vi får flere ældre i samfundet, men også færre hænder. Vi afventer pt. også en analyse i Senior- og Handicapudvalget, der sætter fokus på disse problemstillinger,” siger Susanne Eilersen (O) og fortsætter:

“Det vil også være et emne for Dansk Folkeparti, når årets budgetforhandlinger indledes. Vi skal dog også have øje for, at selvom vi får flere ældre over 75 år, så betyder det ikke, at alle over 75 år får brug for kommunens hjælp. Der er mange ældre, der heldigvis kan klare godt, lever et sundt og godt liv, men for dem som oplever det modsatte og kræver pleje, så skal vi være der. Det er også et spørgsmål om uddannelse og gøre området attraktivt, hvilket vi også arbejder med.” 

Mange nævner, at området skal gøres attraktivt – men er det i sidste ende lønkronerne, der skal følge med? 

“Ja, det er også en mulighed. Jeg kunne godt tænke mig, at lønnen var højere, men det vil også være en samfundsøkonomisk udfordring. Jeg vil dog opfordre til, at Christiansborg, men også fagbevægelsen ser på, hvordan vi kan gøre det mere attraktivt og herunder finde mere til lønposen. Det handler dog ikke kun om løn. Jeg tror også, at det kunne være attraktivt, hvis man ikke varetog massevis af praktiske opgaver, der kunne udføres af andre. Hvis eksempelvis man ansatte flere rengøringsfolk til rengøring, og flere SOSU-assistenter til deres passioner; mennesker, eller et arbejdsfelt; demens og så videre. Det vil give alle parter en større stolthed og følelse af faglighed i faget. Det vil generelt være win-win, også for de ældre, der vil få mere tid sammen med deres plejere.”

På landsplan er antallet af ældre over 75 år sammenlagt steget med 33 procent mens antallet af kommunale social- og sundhedsmedarbejdere er faldet med seks procent, viser tal fra KRL – Kommunernes- og Regionernes Løndatakontor.

I landsdelens største kommune Esbjerg er antallet af ældre over 75 år steget med 42 procent det sidste ti år, mens antallet af social- og sundhedsmedarbejdere er næsten uændret.

Cecilie Roed Schultz (Ø). Foto: Fredericia AVISEN

Cecilie Roed Schultz (Ø): Vi er ved at kollidere med et isbjerg

“Vi er ved at kollidere med et isbjerg, vi har set på meget længe. Det går tilbage til dengang, hvor man ændrede uddannelsen og kravene til at tage den. Fokus var måske, at man skulle bestå mundtlig matematik, hvilket en kandidat måske ikke havde, hvorfor man ikke kunne komme ind. Det virker absurd, at hvis man har et omsorgsgen, vil uddannelsen, så er faget jo være optimal. Det benspænd kunne vi godt have været foruden, derudover er der mange, der bliver slidt op i faget gennem årerne. Endvidere er der store årgange, der går på pension eller er nedslidte nu. Det kommer samtidig med, at der kommer store årgange, der er plejekrævende. Det gør denne problemstilling svær,” siger Cecilie Roed Schultz og fortsætter:

“Vi har samtidig at gøre med et område, hvor der er mange tunge løft, et psykisk hårdt miljø at arbejde i, hvor der er travlt. Området har ikke høj status, lønnen er lav, vilkårene er dårlige – man skal eksempelvis arbejde aften, nat, nytår, jul og andre helligdage. Dertil kommer, at man får SU på grundforløbet, hvilket får mange, der har været på arbejdsmarkedet til at sige nej tak. De kan ikke skifte felt, når de har fået børn, mand eller kone. Det er ikke muligt. Kravene til optag er også forkerte, som jeg sagde, og man kunne generelt se på, hvor man skaber bedre arbejdsvilkår. Der er mange ting, vi ikke kan ændre lokalt, men vi kan altid se på, hvordan vi gør det bedre. Det er også et dillema, at vi skal tilgodese alle, men jeg er sikker på, at hvis man kommer ind et sted med mange kolleger, får skabt en god kultur, og møder et område, der har en stor politisk bevågenhed, så bliver det bedre. Man skal mærke, at politikerne ved, hvor vigtigt et stykke arbejde man udfører, samt at politikerne har deres ryg. I forhold til TV2s dokumentar; Plejehjemmene bag facaden, så er det ledelseproblem, at det kan forekomme. Der er skabt en skidt kultur, og det går ofte rigtig stærkt. Debatten handler ikke kun om antal hænder, det handler også om faglighed og viden om, hvorfor det er vigtigt at gøre det rigtigt.”

Er det ikke basis, at man skifter en ble på en borger, der har lavet stort?

“Jo, men hvis man er 17 år og har lært en skidt kultur, så går man ikke imod denne. En dårlig kultur kan sprede sig hurtigt på en arbejdsplads, og det kræver pondus at gå den anden vej. Jeg tænker også, at vi skal have mere dialog med de mennesker, der arbejder på området. Det har vi allerede, men de mennesker, der har hænderne i bolledejen kan helt sikkert gøre os endu klogere. Vi skal også høre fra dem, der vælger faget, hvorfor de gjorde det, men også fra dem, der fravælger faget om hvorfor,” slutter Cecilie Roed Schultz.

FOA: Tendensen skal vendes

”Det er desværre en landsdækkende tendens, som vi er nødt til at vende, hvis vi vil bevare en værdig ældrepleje,” siger Torben Hollmann.

Han anerkender, at det kan være svært for kommunerne at tiltrække kvalificeret arbejdskraft i en tid, hvor ældreandelen af befolkningen vokser, og hvor mange ansatte i sektoren trækker sig tilbage på grund af alder.

”Det understreger at vi er nødt til at styrke social- og sundhedsuddannelserne og samtidig forbedre forholdene på arbejdspladserne. Vi skal tage fagene op og vi skal give de social- og sundhedsansatte plads til at bruge deres uddannelser, de skal have frihed at sætte deres faglighed i spil og faktisk gøre det, der har fået dem til at vælge faget til at begynde med: At give den ældre borger støtte og hjælp til at lave en værdig alderdom.”

Kilder: FOLK1A, Danmarks Statistik og Kommunernes- og Regionernes Løndatakontor.

Tallene for antal medarbejdere er omregnet til fuldtidsstillinger og dækker alene kommunalt ansat social- og sundhedspersonale. Privatansatte medarbejdere i ældreplejen er ikke medregnet – hvis en kommune har gennemgået et skift fra offentlig til privat ældrepleje, så vil det fremstå som et fald i antal ansatte.

Det store fald i antallet af ansatte skete primært i årene 2009-2012. I de sidste par år er der sket en stigning i antallet af ansatte, men det har ikke været nok til at følge med stigningen i antallet af ældre.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer