Ved de seneste valg har det været vanskeligt at finde det nødvendige antal politisk udpegede tilforordnede til valghandlingerne, og derfor har partierne fået mere tid til udpegningen. Samtidig har kommunens borgere fået en generel opfordring til at melde sig som tilforordnede til en reserveliste. På denne måde er det nødvendige antal tilforordnede blevet fundet.

Folketingsvalg kan imidlertid udskrives med kort varsel, hvilket er en udfordring, da den nødvendige tid til at finde frivillige tilforordnede dermed ikke er til rådighed.

Fredericia Kommune ønsker at gennemføre valghandlingen og optællingen af stemmer på effektiv og professionel vis. Det seneste gennemførte valg viste, at bemandingen af valgstederne og planlægningen af fintællingen er grundlaget for dette.

På baggrund af erfaringer fra tidligere valg præsenteres i det følgende forslag til optimeringer af valgprocessen.

Bemanding på valgstederne

Fællessekretariatet foreslår, at 30 % af pladserne som tilforordnede på forhånd reserveres til ikke politisk udpegede personer.

Traditionelt er valgstederne i Fredericia Kommune bemandet med to hold, der skiftevis er tilstede i løbet af dagen. Metoden blev valgt, da den gav alle tilforordnede mulighed for at holde pauser i arbejdet i løbet af dagen.
Alle tilforordnede fra de to hold samledes kl. 20 til grovoptællingen på valgstedet.

Toholdsmetoden giver i løbet af valgdagen visse udfordringer. Fx vil meget af en totimers pause midt på dagen gå til transport, hvis den tilforordnede bor langt fra valgstedet.

Opgaveoverdragelsen mellem holdene lider under udfordringer med koordinering, hvor nogle er på vej ud, mens andre skal komme tilbage til tiden.

Fællessekretariatet vurderer derfor, at valgstederne vil opnå en mere effektiv og smidig opgaveløsning, hvis der er den samme bemanding under hele valghandlingen. De tilforordnede skal løse opgaver i hele åbningstiden, dog med nødvendige pauser.

Antallet af tilforordnede kan på denne måde nedbringes med 25 %, hvorved der så stadig vil være mulighed for overlapning i forbindelse med måltider og andre pauser.

De tilforordnede skal have fuld forplejning i løbet af dagen, og der kan afsluttes med et måltid ca. kl. 20:30, når valgbordene er optalt.

Grov optælling

I dag foretages grovoptællingen af de tilforordnede vælgere på valgstedet. På det tidspunkt, hvor optællingen går i gang, har mange af de tilforordnede været i gang siden kl. 7 om morgenen. Det betyder, at de tilforordnede er trætte, og dermed ikke de mest effektive optællere. 
Dette foreslås erstattet med, at grovoptællingen på valgstedet foretages af kommunalt ansatte, som møder ind på valgstedet kl. 19:30.

De kommunalt ansatte medarbejdere aflønnes med timeløn, og der udsendes eller udpeges et passende antal pr. valgsted i forhold til antallet af vælgere og valgtypen. Valgsekretæren leder optællingen på valgstedet.

Med denne løsning forventes et hurtigere og mindre fejlbehæftet resultat af grovoptællingen.

Fintælling.

Fintællingen af valgresultatet foretages samlet dagen efter i dagtimerne af frisk personale. Den administrative valgsekretær fra grovoptællingen deltager i fintællingen, hvilket skal sikre, at eventuelle udfordringer fra valgstedet overleveres til finoptællingen af alle valgsteder, der foregår på Fredericia Gymnasium.

Besparelsen på de tilforordnedes diæter vil blive anvendt til forplejning på valgstederne.

Udgiften til tællernes aflønning er en ny udgift, der afholdes af valgkontoen.

Fællessekretariatet vurderer, at de nye tiltag vil skabe en mere smidig valgdag på valgstederne og en bedre opgaveløsning.

Efter en lang valgdag er de fleste tilforordnede trætte, og optælling gennemført af udhvilede, kommunalt ansatte vil givet et mere korrekt resultat af optællingen.

Fællessekretariatet indstiller, at

  1. 30 % af pladserne som tilforordnet reserveres til frivillige borgere
  2. Hvert valgsted bemandes fremover med ét hold
  3. Grov optællingen foretages på det enkelte valgsted af kommunalt ansatte
  4. Fintællingen af valgresultatet foretages samlet dagen efter valgdagen af kommunalt ansatte
https://www.laterrazza.dk/
Klik på annoncen og se mere