Borgere i Vejle Kommune, der blev indlagt på et sygehus i 2015, havde 12,5 % mindre risiko for at blive genindlagt end året før. Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser nemlig, at antallet af patienter fra Vejle Kommune, som blev genindlagt, faldt fra 1.192 i 2014 til 1.043 i 2015. Det glæder Gerda Hagemann-Pedersen, som er formand for Vejle Kommunes sundheds- og forebyggelsesudvalg.

Hun ser det som et fingerpeg om, at kommunens forebyggelsesindsats virker efter hensigten og håber, at den positive udvikling i retning af færre genindlæggelser vil fortsætte. ”Det er først og fremmest rigtig dejligt for de mennesker, der undgår genindlæggelse, og så er der også en økonomisk gevinst ved det for kommunen”, fortæller formanden.

Samtidig glæder hun sig over, at Vejle Kommune får ros fra den sygeplejefaglige direktør på Sygehus Lillebælt, Helle Adolfsen, for sin indsats i forhold til midlertidige pladser, som er et af de områder, kommunen har haft fokus på.

Det samme gør formanden for kommunens seniorudvalg, Holger Gorm Petersen: ”Vi har i løbet af de seneste år opgraderet antallet af midlertidige pladser til ældre, som har behov for genoptræning eller sygepleje, når de bliver udskrevet fra et sygehus. Samtidig er der blevet ansat mere sundhedsfagligt personale, bl.a. flere fysio- og ergoterapeuter, så de kan hjælpe borgerne til hurtigst muligt at få det bedre”, udtaler han.

Fakta

Genindlæggelse: Hvis en patient indlægges på et sygehus mindre end 30 dage efter, at han eller hun er udskrevet, kaldes det en genindlæggelse.

Aktivitetsbestemt medfinansiering: Hver gang en borger fra Vejle Kommune benytter et sundhedstilbud, som er drevet af regionen (f.eks. på sygehuset), skal kommunen betale for denne ydelse.

Midlertidige pladser: Pladser til borgere med behov for døgngenoptræning eller sygepleje i en kortere periode f.eks. efter udskrivelse fra et sygehus.