Siden 2010, hvor følgerne efter finanskrisen var mest markante, er der gradvist blevet færre på efterløn, dagpenge og førtidspension. Nu er der en gylden mulighed for at få marginaliserede grupper ind på arbejdsmarkedet, mener Dansk Byggeri.

– Bortset fra et enkelt kvartal i 2015 har der været 29 kvartaler i træk med færre på offentlig forsørgelse. Nøk for nøk går det den rigtige vej med færre på efterløn, dagpenge og førtidspension i de erhvervsaktive aldre. Og det er en kombination af arbejdsmarkedsreformer og konjunkturer, der giver det positive resultat, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

– Og der er i den grad brug for at fastholde næsen i reformsporet, for det er i solskinsvejr og opgangstider, hvor der er job at få, at man skal blive ved at finjustere arbejdsmarkedet, siger cheføkonomen.

Godt 700.000 på offentlig forsørgelse

Danmarks Statistik har offentliggjort nye tal for antallet af offentligt forsørgede. Korrigeret for sæsonudsving, var der i 1. kvartal 2018 712.300 16-64 årige på offentlig forsørgelse, omregnet til fuldtidspersoner. Det er et beskedent fald på 5.800 fuldtidspersoner i forhold til det foregående kvartal. Men det er 132.000 færre, end da denne statistik ramte sit toppunkt i 2010, umiddelbart efter finanskrisen.

– Tilbagetrækningsreformerne virker, og i de seneste 3-4 år har statistikken for offentligt forsørgede også fået en håndsrækning fra de økonomiske konjunkturer. Dansk økonomi er i et solidt opsving, og der er nu færre på offentlig forsørgelse end i 2008, da finanskrisen satte ind, siger Bo Sandberg.

– Men de positive resultater giver appetit på mere. Vi har konkret med efterlønsreformen set, at de, der tidligere ville have været på efterløn nu, faktisk bliver på arbejdsmarkedet i stedet. Og i de kommende år er der næppe så meget yderligere at hente fra bedre økonomiske konjunkturer, hvilket det trods alt ret beskedne fald i antal offentligt forsørgede i 1. kvartal 2018 da også bekræfter.

Byggeriet flytter folk fra passiv forsørgelse

I nogle brancher mangler man arbejdskraft. Derfor er der brug for mange af dem, der lige nu står uden for arbejdsmarkedet.

– Noget man i 2018 bør fokusere på er, at der bestemt også er positive effekter af et stramt arbejdsmarked med betydelige rekrutteringsudfordringer. For det er en gylden mulighed for at få flyttet marginaliserede grupper ind på arbejdsmarkedet, siger cheføkonom Bo Sandberg.

– Og her spiller ikke mindst byggeriet en vigtig rolle. Fra 2013 til 2016 lykkedes det ifølge en undersøgelse fra Kraka og Dansk Byggeri at flytte cirka 7.000 fra passiv forsørgelse til aktiv arbejdsmarkedsdeltagelse.

Ifølge Danmarks Statistik er det især efterlønnere (-10.500), førtidspensionister (-4.300) og kontanthjælpsmodtagere (-3.500), der er blevet færre af i løbet af det seneste år.

https://www.gfforsikring.dk/gftrekantomraadet