Hvert år bliver der lavet en opgørelse over sager fra Ankestyrelsen, og her har Fredericia Kommune på det sociale område flyttet sig i en positiv retning i forhold til sidste år. Færre sager er blevet påklaget, og endnu færre sager er blevet omgjort som følge af forkert afgørelse.

Ankestyrelsen har overordnet set truffet afgørelse i 65 sager, hvoraf der er en omgørelsesprocent på 29, altså er der i 29% af sagerne blevet ændret i den afgørelse der i første omgang var truffet af Fredericia Kommune. Dette er et fald på 5% fra 2017, hvor omgørelsesprocenten var på 34%. På landsplan er gennemsnittet for 2018 på 36%, så her har Fredericia Kommune distanceret sig i den positive retning i forhold til landets andre kommuner.

“I udvalget er vi enormt tilfredse med de her tal, der viser at vi flere steder er landsgennemsnittet, og flere steder er vi langt under. Det er et stort cadeau til vores dygtige medarbejdere, der yder en stor indsats. Desuden er det meget komplekse sager, så det er meget svært at nå ned på en omgørelsesprocent på 0%”, siger Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Peder Tind, til Fredericia AVISEN.

“Det giver helt klart anledning til at fortælle verden omkring os, at her har vi en god historie. Så der var stor tilfredshed i Social- og Beskæftigelsesudvalget da vi blev præsenteret for tallene”, fortsætter Tind.

På børnehandicapområdet har man for det første oplevet færre påklagede sager, men af de 12 sager der var blev 50 % hjemvist til fornyet behandling. Dette svarer til en omgørelsesprocent på 50 % lig 6 sager. Kommunen fik efterfølgende medhold i alle 6 sager, efter genbehandling.

På voksenhandicapområdet 11% af sagerne omgjort, en stigning fra 0% i 2017, men antallet af sager er så lavt, at en enkelt sag giver store udsving. Selvom omgørelsesprocenten er steget i Fredericia Kommune ligger man stadig langt under landsgennemsnittet.

“Vi skal altid gå efter at blive bedre, og vi må altid stræbe efter at blive de bedste, men med de her tal er vi meget glade”, slutter Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Peder Tind.

https://www.facebook.com/menyfredericia/