Selvom Fredericia stadig har en lidt højere ledighed end gennemsnittet af Danmark, så er udviklingen vendt. Tiltrækningen af nye virksomheder og en vækst i de eksisterende virksomheder har betydet, at ledigheden har været faldende de seneste år. Alene sidste år faldt ledigheden med 13,5%. Det er et af de største fald i Region Syddanmark. Det oplyser Fredericia Kommune i en pressemeddelelse.

”Fredericias historie som industrikommune gør, at vi har mistet mange arbejdspladser, siden finanskrisen satte ind tilbage i 2008. Men nu har vi med gode initiativer fået vendt udviklingen, og det glæder mig meget”, siger udvalgsformand Marianne Thomsen.

På trods af højere ledighed end gennemsnittet i Danmark, så peger de nye ledighedstal på, at arbejdsstyrken er mere fleksibel i Fredericia end i Danmark som helhed. Tallene viser også, at det nytter at sætte ind med mere effektfulde indsatser for at understøtte dem, der rammes af ledighed.

Tallene viser også, at der er færre i Fredericia, som rammes af længerevarende ledighed end landsgennemsnittet. På landsplan rammes 26,1% af længerevarende ledighed, hvorimod det i Fredericia kun er 23,5%. Og her skiller Fredericia Kommune sig ud. Fredericia Kommune har haft et markant større fald i længerevarende ledighed end landsgennemsnittet siden 2013.

Fastholde og tiltrække kompetencer
For at nedbringe ledigheden i kommunen er der de seneste år blevet fokuseret på vækstinitiativer, der understøtter virksomhedernes rammevilkår. Samtidigt har Arbejdsmarkedsafdelingen i samarbejde med faglige organisationer og uddannelsesinstitutionerne i Fredericia sørget for, at virksomhederne har de bedste muligheder for at fastholde og udvikle sine nuværende og kommende medarbejdere.
Bl.a. bliver virksomhederne tilbudt tidlig hjælp til at fastholde medarbejdere, der bliver ramt af længerevarende sygdom.

Fredericia Kommune har også lavet særlige uddannelsesprogrammer inden for blandt andet industri og transport, hvor kommunen ved at inddrage virksomhederne i udviklingen af kurserne, har givet dem mulighed for at få skræddersyet de medarbejdere, de har brug for. På den måde sikrer kommunen, at virksomhederne kan få den kompetente nye arbejdskraft, de efterspørger.

”Netop virksomhedernes muligheder for at fastholde og tiltrække de kompetencer, de har brug for, er afgørende for virksomhedernes fremtid her. Og understøtter vi det, så sikrer vi også, at ledigheden fortsætter med at falde i årene frem”, siger Marianne Thomsen.

Fakta
I januar var ledighedsprocenten i Fredericia på 4,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet på 4,4 procent.