Konkurser december 2020

Med 5.614 erklærede konkurser i 2020, hvoraf de 2.221 var i aktive virksomheder, blev året langt fra det annus horribilis konkursmæssigt set, som der med COVID-19 ellers har været udtalt frygt for og forventning om. Antallet af konkursbegæringer har heller ikke været alarmerende. Vi skal faktisk tilbage til 2015 for at finde færre konkurserklæringer og -begæringer. De forskellige hjælpepakker og støtteordninger har tilsyneladende holdt hånden under mange af de trængte virksomheder, men har dog ikke kunnet hindre en kraftig stigning i antallet af ledige.

Konkurser i alt, konkurser i aktive virksomheder og konkursbegæringer

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og konk11a

Uensartet udvikling for de forskellige brancher

Selv om antallet af konkurser i 2020 ligger 22 pct. lavere end gennemsnittet for perioden 2016-2019, er det ikke alle brancher, der har haft den samme udvikling. Det største fald i antallet af konkurser i alt er sket i branchegruppen handel med 28 pct. færre konkurser fulgt af industri med 18 pct. færre. Hoteller og restauranter har til gengæld kun haft 2 pct. færre konkurser i 2020 end i de foregående fire år, mens byggeriet har haft 3 pct. flere.  

Konkurser i alt i udvalgte brancher. Gennemsnit 2016-2019 og 2020

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4

Hoteller og restauranter mest sårbare over for konkurser

Antallet af konkurser i en branche giver kun en del af billedet, når de mest såbare virksomheder skal identificeres. Det forekommer ofte mere relevant at se på de konkursramte virksomheders andel af alle branchens virksomheder, hvis man vil belyse en branches sårbarhed. Set i det lys, ser udviklingen siden 2016 noget anderledes ud, og det falder især i øjnene, at virksomhederne i de fire branchegrupper hoteller og restauranter, transport, byggeri mv. og handel har haft en konkursrisiko betydeligt over risikoen for alle virksomheder under et. I 2020 har hotellernes og restauranternes konkursrisiko således været mere end tre gange højere end gennemsnittet. Omvendt er de mange konkurser i erhvervsservice sket blandt så mange virksomheder, at branchegruppens konkursrisiko ikke afviger meget fra gennemsnittet.

Andelene af branchernes virksomheder, der er gået konkurs

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 og egne beregninger baseret på tal fra Erhvervsregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken

Næsten uændret antal konkurser i aktive virksomheder i december

Der var 184 erklærede/kundgjorte konkurser i december blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er 1,7 pct. flere end i november. Konkurserne medførte 1.075 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 46 pct. flere end i november. Antallet af konkurser i aktive virksomheder i fjerde kvartal var uændret i forhold til tredje kvartal, mens jobtabet var 12 pct. mindre.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjob

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken

De erklærede konkurser i december i faktiske tal

Danmarks Statistik har i alt modtaget data om 714 konkurserklæringer i december, hvoraf de 191 er i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning over 1 mio. kr. De resterende 523 konkurser er i de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning.

Flere tabte job i december

Der blev tabt 1.075 job ved de 714 erklærede konkurser i december mod 736 tabte job i november. 62 pct. af de tabte job i august var i Region Hovedstaden, 13 pct. i Region Midtjylland og 10 pct. i Region Syddanmark. Region Nordjylland stod for 2 pct. af de tabte job, mens Region Sjælland stod for 13 pct.

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 20192020
 Dec.Jan.Feb.Mar.Apr.MajJuniJuliAug.Sept.Okt.Nov.Dec.
 antal
Sæsonkorrigerede i alt583542528330495618507493516480361348453
Heraf i aktive virksomheder213201198153194196177179182182178181184
Faktiske i alt776544466295494591455479304409413450714
Landbrug, skovbrug og fiskeri10122117912109520142216
Industri, råstofindvinding og             
Forsyningsvirksomhed23322219233013191321192326
Bygge og anlæg119897749491108010062787988116
Handel og transport mv.2331571229618916714214886125145126227
Ejendomshandel og udlejning161411991419981091915
Erhvervsservice144107984779116919054807181122
Øvrige brancher, ex. uoplyste2021159852118127878471626880192
Uoplyst aktivitet2918176181513205138110
Hovedstaden488293170101296297222230151150160180376
Sjælland865165465411778794860486891
Syddanmark787310453585167663680738182
Midtjylland959983615988568250879582116
Nordjylland29284434273832221932373949
 antal tabte fuldtidsjob
I alt79175687910562155894705129557811558677361075
Hovedstaden3332653213091538439290834245290252295664
Sjælland70971271243714210410510419311378144
Syddanmark155147246250327868120034256113157111
Midtjylland195195118872159811113776212331103136
Nordjylland38526728638129119191192045810320
Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegeupper), konk15 (enkeltbrancher) konk8 og egne beregninger.
0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer