Byrådet investerer i folkeskolernes ungemiljøer, hvor unge fra 7. klasse og op til 18 år mødes på tværs af alder og klasser. Derfor har Byrådet afsat 500.000 kr. i budget 2017 til folkeskolernes ungemiljøer, der er et gratis tilbud til alle byens unge fra 7. klasse til 18 år. Pengene skal bruges til at gøre de fysiske rammer og faciliteterne bedre, og det kommer til at gøre en positiv forskel for de unges hverdag efter skoletid. Det skriver Fredericia Kommune i en pressemeddelelse.

”Det er vigtigt at støtte op om folkeskolernes ungemiljøer, da de skaber rammerne for, at de unge kan mødes på tværs af alder og klasser. I ungemiljøerne lærer de unge noget om fællesskab og ansvar på en anden måde end i skoletiden, og vi skaber rum for samvær efter skoletid” fortæller Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget.

Byrådet har lagt vægt på, at de unge og medarbejderne blev inddraget i processen, så det afspejler sig i de tiltag, der skal forbedre ungemiljøerne. Derfor har det pædagogiske personale og de unge i fællesskab besluttet, hvad de 100.000 kr., som hvert skoledistrikt har modtaget, skulle bruges til.

Bålhygge, bordtennis og brætspil
Børne- og Skoleudvalget tager i forbindelse med deres udvalgsmøder rundt på kommunens folkeskoler, og tirsdag var udvalgsmedlemmerne på besøg på Fjordbakkeskolen afd. Taulov. Her har de unge været med til at pege på, at pengene til ungemiljøet i Taulov skal gå til at styrke aktiviteter både ude og inde. De unge kan derfor blandt andet se frem til mål til boldspil, grill, bålfade, bordtennisbord, lektiepladser, ”nørdeværksted” og en hyggeafdeling med sofaer, spil og tv.

”Man kan se på de ønsker, der er kommet ind, at de unge har haft stor indflydelse på, hvad de 100.000 kr. skulle bruges til. Der er lagt stor vægt på ting, som kan gøre ungemiljøerne meget mere tidssvarende i forhold til de unges præferencer, og det glæder mig meget”, siger Frances O’Donovan, medlem af Børne- og Skoleudvalget.

Fakta
Ungemiljøerne på de fem distriktsskoler har forskellige ønsker til, hvad de gerne ser midler anvendt på:

Erritsø Fællesskoles Ungemiljø
• Renovering af toiletter
Nyt musikanlæg samt biografindretning
• Indretning af køkken-alrum og nyt gulv i fællesrum

Fjordbakkeskolens Ungemiljø
Udeaktiviteter i form af grill, bålfade, pander og lignende
Aktiviteter i form af mål til boldspil, bordtennisbord, spil og whiteboard/projektor
Lektiepladser og ”nørdeværksted” med borde, stole og ny printer
Hyggerum med sofaer, bord, tv og spil

Kirstinebjergskolens Ungemiljø
• Et skur, der skal anvendes i forbindelse med det udekøkken, som Afd. Havepladsvej fik bevilling til i 2016
• Indretning af kælderlokale, hvor ungemiljøet holder til. Det er med møbler, spil og it

Ullerup Bæk Skolens Ungemiljø
• Overdækning af atriumgård inkl. træbeklædning af gulv
Bedre belysning ved indgang til ungemiljøet
Lysdæmpning i fællesrum, plakater samt bord-bænkesæt

Frederiksodde Skoles Ungemiljø
• En airtrack, oppustelig løbe-/legebane, til fysisk udfoldelse
• Istandsættelse og nye møbler i de lokaler, de unge opholder sig i