Antallet af hjemløse fredericianere er faldet siden 2017, det viser den seneste nationale kortlægning fra VIVE.

Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – VIVE har netop udgivet rapporten Hjemløshed i Danmark 2019 – en national kortlægning. Her fremgår det, at antallet af hjemløse i Fredericia er faldet fra 57 hjemløse i 2017 til 41 hjemløse i 2019 svarende til et fald på 28,07 %. Det betyder at Fredericia Kommune har et gennemsnit på 0,8 hjemløse borgere pr. 1.000 indbygger, hvilket er lavere end landsgennemsnittet på 1,1 pr. 1.000 indbygger. Ifølge formanden for det lokale Udsatteråd i Fredericia Bjarne Dahlmann, er det bl.a. kommunens nye Strategi for Udsathed, der begynder at vise resultater.

”Det, der er afgørende er, at Kommunen og civilsamfundet er rykket tættere sammen og har fået en fælles forståelse og, at problemet med hjemløshed er blevet anerkendt. Det handler ikke bare om én løsning, men om mange aktører, der skal arbejde sammen” siger Bjarne Dahlmann.

Ny strategi og sammenhængende indsats

Det var Social- og Beskæftigelsesudvalget og Udsatterådet, der i samarbejde tog initiativ til at udvikle en ny strategi på udsatte-området i foråret 2018. Strategien har til formål at forebygge og mindske udsathed i Fredericia og et af udviklingsmålene er bl.a. at reducere antallet af hjemløse. Strategien skal samtidig sætte fokus på den vigtige rolle som organisationer, foreninger og eksisterende tilbud spiller, samt understøtte at borgere oplever en sammenhængende indsats på tværs af forskellige områder.

Formanden for Social og Beskæftigelsesudvalget Peder Wittendorff Tind mener også, at den aktive indsats på tværs af kommune og civilsamfund er med til at nedbringe antallet af hjemløse og forebygge hjemløshed.

”Når antallet af hjemløse er faldet, handler det om, at vi generelt har fået skabt flere håndtag som kommunens medarbejdere kan gøre brug af end tidligere. Vi har en række forebyggende tiltag, og så er der tæt opfølgning på borgere, der kommer på Forsorgshjem eller Krisecenter, ligesom vi har fokus på en håndholdt sagsbehandling” siger Peder Tind.

Flere forskellige tilbud til hjemløse – og de, der er i risiko for at blive hjemløse

Ifølge rapporten fra VIVE er hjemløshed oftest foranlediget af psykisk sygdom, stof- eller alkoholmisbrug og økonomiske vanskeligheder. Derfor er det ifølge Peder Tind altafgørende, at Fredericia har flere forskellige tilbud til hjemløse og borgere, der er i risiko for at blive hjemløse.

”Hjemløshed handler om meget mere end det at stå uden tag over hovedet. Derfor skal vi også kunne sætte ind mange forskellige steder. Det er positivt, at vi kan se et fald i antallet af hjemløse i Fredericia. Det viser, at vi er på rette vej. Nu skal vi fortsætte det gode arbejde, så vi forhåbentligt kan se et endnu større fald ved næste kortlægning ” siger Peder Tind.

På nuværende tidspunkt arbejdes der på at etablere et nyt handlingsnetværk under Strategi for Udsathed, der skal sætte fokus på hjemløshed 365 og bl.a. arbejde videre med erfaringerne fra tidligere handlingsnetværk, samt se nærmere på resultaterne fra VIVE’s nationale kortlægning.

Faktaboks om rapporten fra VIVE:

  • Kortlægningen omfatter både ´den synlige hjemløshed´ i form af ´gadesovere´, og dem der overnatter på sociale tilbud som herberger og natvarmestuer, samt ´den skjulte hjemløshed´ i form af sofasovere, der overnatter hos familier, venner og bekendte.
  • Kortlægning om hjemløshed er gennemført hvert andet år, siden 2007.
  • Kortlægningens/rapportens formål er blandt andet, at tegne et billede af omfanget og udviklingen i hjemløsheden og af hjemløshedens geografiske fordeling på byområder, regioner og kommuner.
  • Sådan udføres kortlægningen: Lokale sociale tilbud og offentlige myndigheder udfylder et 2-siders spørgeskema for hver enkelt person i en hjemløshedssituation, som de har haft kontakt med eller kendskab til i uge 6. Herefter bearbejder VIVE de indsamlede resultater.
  • De sociale tilbud, der har deltaget i kortlægningen, omfatter både tilbud i det offentlige velfærdssystem og i civilsamfundet. 

VIVEs rapport: https://www.vive.dk/da/nyheder/2019/stagnation-i-antallet-af hjemloese-borgere/

https://www.facebook.com/menyfredericia/