Forside Vejle Få indflydelse på ældreområdet i Vejle Kommune

Få indflydelse på ældreområdet i Vejle Kommune

DEL
(Arkivfoto)

Politikerne i Seniorudvalget ønsker at inddrage borgerne, når der skal laves en ny ældrepolitik for ældreområdet. Den nye politik skal fungere som ramme for kommunens arbejde på ældreområdet fra 2018 til 2026.

Workshop den 8. maj

Første skridt er at indhente ideer og indhold til den kommende ældrepolitik, og derfor ønsker Seniorudvalget at høre borgerne og foreningernes forslag til eventuelle forbedringer og nye tiltag inden for temaer som f.eks. bolig, demens, sundhed og relationer.

Det sker på to workshops den 8. maj, som foregår fra kl. 8.30-11.30 og fra kl. 13.30-16.30. Begge workshops har samme indhold og afholdes på Scandic Jakob Gade i Vejle midtby.

Tilmelding på www.vejle.dk/borger-workshop senest den 28. april 2017.

Seniorudvalget har inviteret ældrerådet og repræsentanter fra foreninger og organisationer til at deltage. Derudover er der reserveret et antal pladser til ”almindelige” borgere over 65 år, som gerne vil give deres meninger til kende om ældrepolitiske forhold. Disse pladser tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Borgerinddragelse

– Vi ønsker en proces, som giver den almindelige ældre borger mulighed for at komme til orde. Vi håber derfor på et stort fremmøde, da vi er sikre på, at mange ældre ønsker at få indflydelse på ældrepolitikken, siger Holger Gorm Petersen, udvalgsformand for Seniorudvalget i Vejle Kommune, i en pressemeddelelse.

Alle indkomne input vil blive bearbejdet og inddraget i det videre arbejde med ældrepolitikken, der bliver politisk førstebehandlet i august 2017. Efter førstebehandlingen bliver udkastet sendt til høring. Den nye ældrepolitik ventes vedtaget i slutningen af 2017.

 

DEL