Vi Vil Europa, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) afholdt tirsdag en workshop om EU på Produktionsskolen, hvor Thomas Skriver Jensen (Metal Ungdom), Jørn Sanne-Wander (Europæisk Ungdom), Kira Marie Peter-Hansen (SF) og Mathias Von Jessen (Radikale Venstre) var inviteret.

Efter en præsentationsrunde tog Søren Warthoe, der var moderator for arrangementet ordet og tog forskellige dilemmaer op, hvor eleverne og politikerne skulle svare ja eller nej ved at bevæge sig ind i den ende af lokalet, hvor ja og nej-skiltet var.

Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Et af spørgsmålene gik på: Skal Danmark være med i EU, ja eller nej?

Svaret var klart. Alle undtagen en enkelt elev gik hen til ja. “Det er vores bedste chance for at løse klimaproblemerne. Vi skal være sammen om det,” sagde Kira Marie Peter-Hansen.

Et af de dilemmaer, som en del af eleverne fra Produktionsskolen især ikke kunne forholde sig til var: Skal EU forbyde smøger, ja eller nej?

Langt de fleste sagde, at det var et frit valg at ryge, men Mathias Von Jessen stillede sig ved ja. Han mente dog ikke et ja i den forstand, og han er også selv ryger. “Det skal styres, når man køber og man skal vide, hvad man får. Det er smart at hæve afgifterne, men modargumentet er, at det vil øge grænsehandlen. Derfor skal vi sammen i EU hæve afgifterne,” sagde Mathias Von Jessen.

Skal EU afsætte midler til at udvide det europæiske jernbanenetværk, ja eller nej? Sådan lød et dilemma, der er højaktuelt i forhold til blandt andet klimadebatten. Langt de fleste mente, at det ikke er en opgave for EU, men både Kira Marie Peter-Hansen Jørn Sanne-Wander stillede sig ved ja. “Man kan vel nærmest ikke tage på ferie uden at flyve, og det skal vi lave om på ved at få et bedre tognet. Man vil fortsat komme til at benytte sig af fly, jeg skal eksempelvis selv fra Aalborg til København, og det tager 45 minutter og koster det samme som at tage toget, der tager længere tid. Men der er blandt andet klimadelen af det, som også er vigtig,” sagde Kira Marie Peter-Hansen.

Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Et dilemma, som der også var særlig debat omkring var, om det skal være lovpligtigt at stemme i Danmark. De fleste synes, at man skal stemme for demokratiets skyld og så synes en elev, at der også var et andet aspekt i det: “Hvis man ikke stemmer, så kan man ikke tillade sig at brokke sig,” påpegede en elev.

Skulle vælge EU-emner ud

Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Efter at Søren Warthoe var færdig med at stille dilemmaer til eleverne blev alle delt op i grupper. Foran sig havde hver gruppe 20 EU-emner, hvoraf de skulle vælge fem, som de særligt ville sætte fokus på.

Emnerne var blandt andet om Danmark skal være med i EU og om man skal legalisere hash, og her var det tydeligt, at legaliseringen af hash var et emne, som havde været oppe at vende i grupperne, da de blev fremlagt.

Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Da emnerne var blevet fremlagt var det tid til formiddagens sidste opgave, nemlig en afstemning, hvor man skulle aflevere en stemmeseddel i urnen. Et samlet resultat for afstemningen, der også tæller alle de andre steder, hvor Vi Vil Europa, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har holdt workshops bliver offentliggjort kort tid før Europaparlamentetsvalget.

https://www.billet.dk/order/tickets/13260481/lars-lilholt-band-buelows-kaserne-2019-07-06-19-30-00?