Mange havde nok forudset, at Brexit aldrig nogensinde ville ende på en særlig køn måde. Forhandlingerne om skilsmisseaftalen var lange, trættende og i store perioder uoverskuelige. Men en aftale blev landet – en aftale der tydeligvis ikke var meget mere værd end det papir den er skrevet på.

En ny lov fra den britiske regering vil bryde med den skilsmisseaftale der er indgået mellem Det Forenede Kongerige og Den Europæiske Union. Det er ellers en aftale der er brugt utroligt meget tid og mange kræfter på at lave, men også en aftale hvor skeptikerne fra start forudsagde, at den ikke ville holde særligt længe.

I forbindelse med Kommissionsformand, Ursula von der Leyens, tale om Unionens Tilstand adresserede hun den britiske Premierminister, Boris Johnson, ved at fremhæve et citat fra en af hans forgængere, Margaret Thatcher.

“Storbritannien bryder ikke aftaler. Det ville være til skade for Storbritannien, til skade for forbindelserne med resten af verden og til skade for enhver fremtidig handelsaftale”

Margaret Thatcher, fhv. Premierminister i Storbritannien

Det fik ikke Johnson til at ændre mening, hvilket for de fleste nok var forventeligt. Derfor har EU, med Kommissionsformand Von der Leyen nu sat hårdt mod hårdt. De har sendt en åbningsskrivelse til den britiske regering. Det er formelt det første skridt i en længere retssag om krænkelse af traktater.

Det fremgår af udtrædelsesaftalens artikel 5, at Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige skal træffe alle passende foranstaltninger for at sikre opfyldelsen af de forpligtelser, der følger af udtrædelsesaftalen, og at de skal afholde sig fra at træffe foranstaltninger, som kan bringe virkeliggørelsen af disse mål i fare. Begge parter er bundet af forpligtelsen til at samarbejde i god tro om udførelsen af de opgaver, der følger af udtrædelsesaftalen.

Den 9. september 2020 forelagde den britiske regering et lovforslag (“Det Forenede Kongeriges lov om det indre marked”), som, hvis det vedtages, udgør en grov krænkelse af protokollen om Irland/Nordirland, fordi det vil give Det Forenede Kongeriges myndigheder mulighed for at se bort fra retsvirkningerne af protokollens materielle bestemmelser ifølge udtrædelsesaftalen. Repræsentanter for Det Forenede Kongeriges regering har anerkendt denne overtrædelse ved at erklære, at lovforslaget har til formål at åbne mulighed for permanent at fravige de forpligtelser, der følger af protokollen. Det Forenede Kongeriges regering har undladt at trække de omstridte dele af lovforslaget tilbage til trods for Den Europæiske Unions anmodninger.

Derved har Det Forenede Kongerige tilsidesat den forpligtelse til at handle i god tro, der er fastsat i udtrædelsesaftalens artikel 5. Det Forenede Kongerige har endvidere indledt en procedure, som — hvis lovforslaget vedtages — vil hindre gennemførelsen af udtrædelsesaftalen. Derfor har Kommissionen indledt en traktatbrudsprocedure i overensstemmelse med udtrædelsesaftalens bestemmelser.

Briterne har nu til udgangen af oktober til at svare på åbningsskrivelsen. Hvis ikke svaret og de efterfølgende handlinger blødgør situationen må det forventes, at EU Kommissionen tager næste skridt på vejen mod en retssag: En begrundet udtalelse.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer