Fra uge 33 og frem til slutningen af oktober vil etableringen af nye lyskryds på Skovvangen i Kolding påvirke trafikken.

”En del bilister vil blive berørt af dette arbejde. Jeg vil anbefale trafikanter, som har mulighed for det, om at bruge en alternativ rute. Vi har bedt entreprenøren om at udføre de opgaver, som vil påvirke trafikken mest, uden for myldretiden, men i hele perioden vil der være hastighedsbegrænsning og andre former for trafikregulering,” siger projektleder Lene Pilt, Kolding Kommune.

”Samtidig skal man være opmærksom på, krydsene gennem hele perioden skal være åbne for ambulancekørsel. Alle trafikanter anmodes om at udvise ekstra hensyn, så ambulancerne ikke forsinkes i kritiske situationer.”

De nye lyskryds

De nye signalanlæg vil blive sat op i krydsene Skovvangen/Lærkevej og Skovvangen/den nordlige adgangsvej til Kolding Sygehus. Etableringen indebærer bl.a., at der skal laves helleanlæg til trafiksignalerne, svingbaner til både bilister og cyklister samt fodgængerovergange.

Kraftigt stigende trafik

Baggrunden for de nye lyskryds er etableringen af det nye akutsygehus.

“Prognoserne forudser, at trafikmængden til og fra sygehuset vokser fra 7.600 biler i døgnet til 26.000 biler, når sygehuset er fuldt udbygget. Det er den udfordring, som de nye lyskryds skal være med til at løse. Der kommer også til at ske nogle tilpasninger af krydset Ndr.Ringvej/Skovvangen, ligesom der i 2016 skal etableres yderligere to lyskryds på Skovvangen for at lette adgangen til sygehuset,” forklarer trafikplanlægger Erik Harbo, Kolding Kommune.

Lysanlæg med intelligente funktioner

De nye lysanlæg, som nu etableres, har såkaldt intelligente funktioner, som bidrager til at få trafikken til at glide bedst muligt. F.eks. viser lyssignalet altid rødt, når der ikke er trafik fra nogen retning, men spoler i vejen opfanger, lige så snart en bil eller en cykel nærmer sig, og så skifter lyssignalet automatisk til grønt. Det sikrer en smidigere afvikling af trafikken.

En anden intelligent funktion er, at anlægget automatisk opdager, hvis der på et tidspunkt er ekstra meget trafik på Skovvangen. I de tilfælde giver systemet automatisk ekstra tid til trafikken fra Skovvangen, så køerne afvikles hurtigere.