Af Karsten Byrgesen, Nye Borgerlige. Regionsrådsmedlem Region Syddanmark og byrådsmedlem i Fredericia

Der blev skreget meget – men der kom ikke meget uld – da grisen blev klippet.

Samme scene udspillede sig i Qatar, hvor Dansk Boldspil Union (DBU) nok en gang skulle redde verden. Scenen var sat med en højtidelig landstræner Kasper Hjulmand og en harmdirrende DBU formand – Jesper Møller – der tordnede mod Qatar og FIFA (international fodboldforbund). Sammen mistede de fokus og overblik og fik spillet det ganske landshold offside. I bogstaveligste forstand. Landstræneren har taget ansvaret eller har han. Med hans lønramme skal han jo være mand nok til at udtale sig klart og tydeligt og så farvel. Men nej. Selv gensynet med Danmark udviklede sig til et komisk og uværdigt scenarie hvor voksne og flove mænd sneg sig tilbage til kongeriget. Ta nu ansvaret Hjulmand.

Jeg anfægter ikke vores pligt til i politisk og NGO regi at påtale horrible forhold i lande, der med foragt for mennesker i en religiøs eller politisk kontekst udnytter og begrænser mennesker.

Jeg må stilfærdigt spørge om, hvem der besluttede at landsholdets fokus skulle dreje sig om Qatars indenrigs- og arbejdsmarkedspolitik. Kan det virkeligt være tilfældet, at alle landsholdsspillerne i kollektiv beslutning valgte at demonstrere, eller er der i virkeligheden tale om overlagt social kontrol, hvor det er DBUs formand og landstræner der udfører social kontrol, hvor spillerne nu skal gå rundt skamfulde og med bøjede hoveder efter kampe der lignede miniputbold.

På pressemøderne nægtede landstræneren sine spillere at svare på politiske spørgsmål. Det var tydeligt, at de udvalgte spillere nærede kraftigt ubehag ved at skulle tie og måtte derfor smile fjoget og kigge ned i bordet under pressens mange relevante spørgsmål – foranlediget af netop landstræneren og DBUs formand. Det blev spillerne og de mange danske fans, der har betalt en rigtig dyr pris for DBUs nedsmeltning og den nationale ydmygelse. DBU – stop nu jeres dilettantagtige politiske komedie. Hvis Hjulmand – Møller duoen endelig vil demonstrere tager I hinanden i hånden og deltager i Pride i København og besøger skurbyerne med udenlandske arbejdere i Danmark.